Så här framskrider en virkesaffär med Metsä Group

Metsä Groups skogsexperter hjälper dig i alla ärenden i anknytning till virkeshandel och virkesförsäljning. I sin allra enklaste form räcker det till, att du känner till fastighetsbeteckningen för den skogsfastighet eller de skogsfastigheter som du äger och har en uppfattning om vad du vill ha av ditt skogsinnehav. Våra skogsexperter kan presentera alternativ för dig så att du kan välja det alternativ som bäst passar för dig och dina målsättningar.

Vi köper största delen av virket på rot. Rotaffär innebär att vi fäller träden och transporterar dem från skogen till fabriken. En del skogsägare vill fälla sina träd själv. Då pratar man om leveransaffär. Vid en leveransaffär ansvarar skogsägaren för att träden fälls och transporteras till lagerplats invid väg, där de kan hämtas av en virkesbil.

Med Metsä Group kan du göra virkesaffärerna från början till slut på elektronisk väg i Metsäverkko, då det bäst passar för dig, oberoende av plats och tid.

Om du vill, kan du få ett helhetsanbud av oss för både virkesaffär och skogsvårdsarbeten, inklusive uppskattning av inkomster och utgifter. Av oss får du ett anbud antingen genom att lämna en anbudsbegäran eller genom att kontakta vår lokala skogsexpert som arbetar i den kommun där din skog är belägen.

Så här framskrider en virkesaffär

 1. 1.

  Ta reda på fastighetsbeteckningen och fundera på vad du vill ha av din skog.

 2. 2.

  Kontakta vår lokala skogsexpert i den kommun där din skog är belägen.

 3. 3.

  Din skogsexpert kommer överens om ett fastighetsbesök i din skog.

 4. 4.

  Du får ett anbud på virkesaffär och om du vill ha det, också ett anbud på aktuella skogsvårdsåtgärder och avverkningar.

 5. 5.

  Virkesförsäljningsavtalet tecknas efter att du har godkänt anbudet.

  I detta skede kommer vi också överens om en eventuell placering i Metsä1-tilläggsandelar.

 6. 6.

  Virkesdrivningen sker inom 2-3 år efter att virkesaffären är gjord.

 7. 7.

  Vi sänder dig ett mätbesked över de slutliga virkesvolymerna.

  Du får pengarna på ditt konto ungefär en månad efter att du har fått mätbeskedet.

Ägarmedlem, kom ihåg bonus och andra förmåner! 

Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Groups moderbolag och vem som helst som äger minst tre hektar skogsmark i Finland kan ansluta sig till andelslaget. Vi betalar bonus för regelbunden virkeshandel till våra ägarmedlemmar och vi erbjuder en möjlighet att placera virkesförsäljningsinkomster i Metsäliitto Osuuskuntas Metsä1-tilläggsandelar. Andelslaget delar ut en del av sin vinst till ägarmedlemmarna på basen av de virkesaffärer de har gjort. Läs mera om ägarmedlemmarnas förmåner här.

Vi erbjuder våra skogsvårdstjänster till dig i samband med virkesaffärerna. Du får bonus också för köp av skogsvårdstjänster.