Dina grundandelar växer ränta

Metsä har inga anslutnings- eller årsavgifter. Då du ansluter dig som ägarmedlem i Metsä, gör du en placering i grundandelar på vilka vi betalar ränta. Placeringens storlek beror på skogsinnehavets storlek och läge. Du kan ansluta dig som medlem då du äger minst tre hektar skogsmark i Finland.

Om du till exempel äger 10 hektar skog i södra Finland, är din placering 10 ha x 65 €/ha = 650 euro. Vi betalar årligen andelsränta på grundandelarna och den har till exempel på 2000-talet varit 5,5–7,5 %*. För 2023 är räntan på grundandelar 6,5 %. Andelsräntan är vinstutdelning av det resultat som vi har gjort tillsammans – och ett behändigt sätt för dig att förkovra din egendom.

Du kan betala dina grundandelar med en gång då du ansluter dig eller i rater till exempel i samband med virkesaffärer. Om du betalar i rater, är betalningstiden fem år efter anslutning. Andelsräntan börjar löpa genast från första betalningshändelsen. Om ditt medlemskap upphör, får du tillbaka din placering med ränta.

* Tidigare vinstutdelning är ingen garanti för kommande avkastning på skogsägarens placeringar.

Räkna ut hur stor din grundandelsplacering är

Med denna räknare kan du kontrollera hur stor din grundandelsplacering skulle vara. Lägg till den kommun i vilken din skog är belägen och arealen skogsmark. Tryck därefter på ”Beräkna värde”.

Andelsavgiftszoner

Öppna en större bild genom att klicka på kartan.

Osuusmaksuvyohykkeet-1.gif