Virkets ursprung, certifikat och ledningssystem

Vi följer alltid lagen i vår verksamhet. Det virke som Metsä Group anskaffar kommer från hållbart skötta nordliga skogar. Certifierat virke har förtur i vår virkesanskaffning. 93 procent av det virke vi anskaffade 2023 var certifierat. Vi känner virkets ursprung i alla de länder där vi anskaffar virke.

Vår virkesanskaffning förorsakar inte avskogning. I alla de länder där vi anskaffar virke, finns det en skyldighet att se till att skogen förnyas efter avverkning.

Skogscertifieringen är ett internationellt känt sätt att berätta om att skogsvården är ansvarsfull. Skogsägaren beslutar om hen vill certifiera sin skog och i vilket system. På vårt virkesanskaffningsområde används skogscertifieringssystemen PEFC och FSC®.

Skogscertifieringen har två centrala delar: ansvarsfull skogsvård och virkets leveranskedja (Chain of Custody, CoC).

Skogscertifieringssystemen fastställer på vilket sätt skogen ska skötas och hur virkets leveranskedja ska fungera för att fylla certifieringens krav. Den certifierade leveranskedjan tryggar att uppgiften om virkets ursprung följer med virket genom hela kedjan på ett pålitligt sätt.

Allt virke som vi använder kommer från certifierad skog eller källor som uppfyller kraven på kontrollerat ursprung (PEFC controlled sources, FSC Controlled Wood). Vi har ingen egen skog som vi kunde skaffa virke ifrån.

Vår leveranskedja följer PEFC:s och FSC:s system för uppföljning av ursprung (CoC). Vår verksamhet följer kraven i European Timber Regulation (EUTR), Lacey Act och UK Timber Regulation (UKTR).

Kvalitetsuppföljningssystemet (ISO 9001), miljöledningssystemet (ISO 14001) och ledningssystemet för arbetsmiljö (ISO 45001) utgör grunden för vårt ledningssystem.

Metsäliitto Osuuskuntas FSC logolicens: FSC-C014476
Metsäliitto Osuuskuntas PEFC logolicens: PEFC/02-31-03

  Kvalitet: ISO 9001 Miljö: ISO 14001 Säkerhet: ISO 45001 PEFC Chain of Custody FSC Chain of Custody
Metsä Forest Eesti AS x x x x x
Metsä Forest Finland x x x x x
Metsä Forest AB, Sverige x x x x x
SIA Metsä Forest Latvia x x x x x