Mångfaldstjänster

Många skogsägare vill på eget initiativ skydda skogsområden som är värdefulla för mångfalden eller vilka annars är betydelsefulla. Skyddet kan vara tidsbestämt eller bestående. Om du bedömer att du har ett värdefullt naturobjekt i din skog, ger Metsä Groups skogsexpert mera information om olika möjligheter att skydda området. Vår lokal skogsexpert hjälper ägarmedlemmar att ansöka om miljöstöd.

Begär anbud på skogsvård

Begär anbud på skogsvård på av vår skogsexpert. Skogsexperten kan berätta vilka skogsvårdsarbeten är aktuella i din skog. Skogsvård kan till exempel bestå av etablering av ny skog och plantskogsvård. Du kan begära anbud i Metsäverkko.

Tack för ditt meddelande!

Min anbudsbegäran gäller
Jag vill bli kontaktad


Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du har lämnat för att hålla kontakt och för att upprätthålla en eventuell affärsförbindelse och samarbete. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.


Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du har lämnat för att hålla kontakt och för att upprätthålla en eventuell affärsförbindelse och samarbete. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.

Ett omfattande nätverk av experter ger råd i skydd och naturvård

Kontakta vår lokala skogsexpert då du behöver råd om olika skyddsalternativ. Vår lokala skogsexpert bistår ägarmedlemmar med att ställa upp en ansökan om miljöstöd. Våra experter i vård av skogsnatur hjälper våra skogsexperter i uppställande av miljöstödsansökningar och andra uppgifter med anknytning till vård av skogsnaturen.

Dessutom har vi ett nätverk av METSO-experter som omfattar hela landet. Metsä Groups METSO-experter hjälper i frågor med anknytning till Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i södra Finland, dvs. METSO. METSO-experterna har specialkunskap om till exempel kriterierna för objekt som kan godkännas i skyddsprogrammet. Kontakta vår lokala skogsexpert om du är intresserad av tidsbundet eller bestående skydd. Via skogsexperten får du mera information om möjligheterna till frivilligt skydd för markägare.