Leveranshandel innebär att skogsägaren fäller träden

Leveranshandel innebär att skogsägaren själv ansvarar för att träden falls och transporteras till väg, varifrån Metsä Groups avtalsentreprenör hämtar virket med virkesbil. Vi köper främst leveransvirke av våra ägarmedlemmar. Kontakta absolut vår skogsexpert i god tid innan du inleder avverkningen om du vill sälja leveransvirke till oss.

Rothandel är den vanligaste virkesförsäljningsmetoden i Finland. Inom rothandel sköter köparen, dvs. Metsä Group om trädfällning och transport från skogen till fabriken. En del skogsägare vill själv fälla sina träd och leverera dem till väg och då talar man om leveranshandel.

Metsä Group är Finlands största köpare av leveransvirke. Vi köper främst leveransvirke av våra ägarmedlemmar.

Kontakta absolut vår skogsexpert i god tid innan du inleder avverkningen om du vill sälja leveransvirke till oss. Vi kommer på förhand med leveransavverkaren överens om bland annat virkesvolymer och dimensioner, pris, lagringsplats och tidtabellen för när virket finns vid väg, klart för transport.

Metsä Groups medlemsförmånsavtalskunder får en prisgaranti för virke som köps under tiden mellan början av december och slutet av maj. Läs mera om förmånerna här.

På vintern finns det ofta ett överutbud på kapat virke, varför mottagningen av det egna virket kan tryggas endast genom att på förhand kontakta vår lokala skogsexpert.

I regel mäter vi stockar som köps på leverans vid sågverket och massaveden med kranvåg.

Det är viktigt att leveransvirket lagras rätt så att det ska vara tryggt att avhämta virket. Det är särskilt viktigt att hålla ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till ellinjer. Här kan du ladda lagringsanvisningar för leveransvirke.