Virkeshandeln har varit livlig

Virkeshandeln har varit mycket livlig i Finland sedan september. Vi ökar fortfarande inköpen till det nystartade sågverket i Raumo och med tanke på den bioproduktfabriken som byggs i Kemi. Samtidigt har vi avsevärt minskat inköpen från Baltikum.
  • Virkesmarknadsöversikten
  • |
Skogsdirektör

Konjunkturen är fortfarande stark på marknaden för slutprodukter, även om riskerna förknippade med den globala ekonomin har ökat under hösten. Marknaden för sågade varor är svag. Virkesreserven är god och vi har i praktiken utan problem klarat av virkesleveranserna till fabrikerna i samarbete med ägarmedlemmarna. Ni ska alla ha tack för det.

Den goda andan på virkesmarknaden har hållit i sig och Skogsindustrin rf:s medlemsföretags veckovisa anskaffning har varje vecka sedan början av augusti varit större än anskaffningen per vecka under tre föregående år. Massavedens pris har i år stigit cirka 20 procent och stockens pris cirka 10 procent. Många ägarmedlemmar har utnyttjat möjligheten till tidigehtstillägg för leveransvirke och den dubbelbonuskampanj som pågår till slutet av januari 2023 för nya leveransaffärer. Fråga mera om kampanjen av din egen skogsexpert.

För närvarande toppas vår inköpslista av gallringsposter som kan drivas sommartid samt leveransvirke för överlåtelse både under vintern och våren. Vi köper nog också gärna förnyelseobjekt. Möjligheterna att köpa vinterposter är större än normalt, eftersom drivningsförhållandena förra vintern var utmärkta och vinterföret ser i skrivande stund lovande ut. Den inkommande vintern kommer att vara den livligaste någonsin med avseende på volymerna och sysselsättningssituationen för entreprenörerna är god.

Det lönar sig att beställa markberedning och plantor i samband med virkesaffären, så att det uppstår en ny, livskraftig skog i god tillväxt så snabbt som möjligt i stället för den avverkade skogen. Det lönar sig att skynda med plantbeställningarna till nästa vår för att försäkra dig om tillgången på önskat plantslag.

Virkeshandelsbalansen är relativt god med undantag för marknaden i Baltikum, som är turbulent på grund av den europeiska energikrisen. Vi har ersatt ryskt importvirke med virke från Finland och Sverige. Samtidigt har vi minskat inköpen från Baltikum på grund av de höga priserna. Den baltiska marknaden har historiskt varit turbulent och på längre sikt har priserna vid väg i genomsnitt varit lägre än i Finland.

Vi har varit föregångare inom digital virkesanskaffning och vi fick ett hedersomnämnande i Finlands kvalitetspristävling för vår innovation om utnyttjande av neurala nätverk för uppskattning av beståndsdata. Jag är alldeles särskilt glad över att vi har ett sådant digitalt toppkunnande i huset.

En av hörnstenarna i vår strategi är att utnyttja information fullt ut i all vår affärsverksamhet. Vi har tecknat ett avtal om visualisering av barkborre- och stormskador nästan i realtid i Metsäverkko för ägarmedlemmar. Detta är möjligt utgående från olika fjärrkarteringsinformation och jag tror att detta skapar ett betydande mervärde för skogsägarna och oss i framtiden.

De nya virkesterminalerna i Lappland för bioproduktfabriken i Kemi kommer att bli färdiga under slutet av året. Dessa terminaler kan ta emot virke genom brovågar, utan att det behövs separation och fabriksmätning så som tidigare. De nya virkesterminalerna bildar tillsammans med VR:s tågpendel och Kemifabrikens automatiska traverskranar ett logistikkoncept av världsklass.

Vi behöver hundratals nya förare till virkesdrivning och transporter, särskilt i norra Finland. Vi vill stöda våra entreprenörer genom projektet Pro Kuljettaja som har tagit god fart.

På EU-nivå pågår flera initiativ som har stor betydelse för skogsbruket, så som skogsstrategin, biodiversitetsstrategin och Fit for 55 -paketet. På nationell nivå bereds en skogsstrategi, biodiversitetsstrategi och -åtgärdsprogram samt en revidering av naturvårdslagen.

Med tanke på den kommande avkastningen av skogsegendomen är det viktigt att bevara skogsbrukets verksamhetsförutsättningar i en föränderlig värld. Det är vettigt att vi tillsammans vidtar åtgärder som bevarar branschens anseende. Våra återanvändbara produkter av förnybara råvaror binder kol, bidrar med lösningar på globala problem och ersätter fossila produkter.

Tillsammans ska vi ta hand om världens bästa skötta skogar på ett sådant sätt, att vi kan lämna dem till följande generation vid ännu bättre livskraft och mångfald. Tack till våra ägarmedlemmar för samarbetet och ett utmärkt år. Fridfull juletid!

Skogsdirektör
Juha Jumppanen ansvarar i egenskap av Metsä Groups skogsdirektör för koncernens virkesanskaffning och skogstjänster. Han har arbetet inom Metsä Group under hela sin arbetskarriär. Han inledde inom skogsvårdsaffärsverksamheten och har därefter samlat erfarenhet inom virkesdrivning, industriella kundkontakter, medlemstjänster och virkeshandel. Kontinuerlig förbättring jämte utveckling av kundupplevelse och personaltillfredsställelse ligger särskilt nära hans hjärta.