Okomplicerad generationsväxling när målen är klara

Juho Pohjoismäki blev skogsägare genom generationsväxling, då de föregående generationen beslöt avstå från sin skogsfastighet. Juhos bror upplevde inte att skogsbruk låg honom nära på samma sätt som för Juho, så de berörda kom tillsammans överens om att Juho tar över gården. ”Det var en fin handräckning från min bror till mig”, tackar Juho.

Generationsväxlingen var allt som allt resultatet av flera års begrundan och planering, vilken genomfördes för cirka ett år sedan. Metsä Groups generationsväxlingsexpert Laura Koskela betonar att en bra planering är utomordentligt viktig för en lyckad generationsväxling. Då man vet vad den som avstår vill och vad den som tar över har för önskemål, är det enkelt för generationsväxlingsexperten att hitta en lösning som passar alla. Generationsväxlingsexperten ger konkreta alternativa kalkyler, vilka hjälper till vid avvägningen av olika lösningar. Då man dessutom planerar generationsväxlingen i god tid, kan skogsexperten kartlägga situationen i skogen och ofta kan man finansiera generationsväxlingskostnader med virkesaffärer som görs vid rätt tid.

Juho anser att generationsväxlingsexpertens hjälp var en viktig del av helheten. Då pusslet bestod av flera personer, olika skatteklasser och dessutom en jordbrukslägenhet, var experthjälpen guld värd vid planeringen av beskattningen. Generationsväxlingsexperten känner beskattningens fallgropar och hjälper att undvika dem, vilket kan ge betydande inbesparningar. ”Även om man skulle läsa om de här sakerna på egen hand, får man en bättre säkerhet, då man själv inte har det som sitt arbete”, sammanfattar Juho. Laura berömmer dock, att generationsväxlingen i Juhos fall var enkel, då denna från tidigare hade erfarenhet av skogsbruk. Så är det inte alltid och då är ett sakkunnigt skogsproffs ännu viktigare, eftersom en uppdaterad kartläggning av skogsegendomen är A och O.

 

Obruten kedja av generationer

Juho utför i huvudsak skogsvårdsarbetena själv. Det är viktigt för honom att skogarna hålls vid god tillväxt och att alla åtgärder utförs vid rätt tid. Genom att utföra arbetena själv hålls han mycket noggrant uppdaterad om situationen i sin egen skog och upptäcker omedelbart eventuella skador och avverkningsbehov. Virkeshandel är dock inte den enda inkomstkällan på en skogsbrukslägenhet i dag. Juho har olika planer på gång: ”Sprängticka och lackticka finns i planerna. Jag utreder också olika möjligheter till rekreation, vilka kunde ge meravkastning från skogen.”