Alla tjänster för smidig virkeshandel

Begär anbud på virkesaffär

Begär anbud på virkesaffär av vår skogsexpert. Skogsexperten kan ge råd angående vilken typ av avverkning lämpar sig bäst för din skog och fyller dina önskemål. Du kan också begära anbud i Metsäverkko.

Min anbudsbegäran gäller
Jag vill bli kontaktad


Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du har lämnat för att hålla kontakt och för att upprätthålla en eventuell affärsförbindelse och samarbete. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.

Metsä Group betalar dubbel bonus för leveransaffärer som görs med ägarmedlemmarna under tiden 1.11.2022.–31.1.2023. Dubbel bonus betalas till alla medlemmar som har rätt till bonus och gör en leveransaffär med Metsä Group under tiden 1.11.2022–31.1.2023. Dubbel bonus betalas för både stock och massaved.

Dessutom betalar vi tidighetstillägg för stock och massaved som vi mottar som leveransvirke av våra ägarmedlemmar under perioden 15.9–15.12.2022.

Läs mera.