Anslut dig som ägarmedlem i Metsä

Du kan ansluta dig som ägarmedlem i Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskunta då du äger minst tre hektar skogsmark i Finland. Det finns ingen särskild anslutningsavgift eller årlig medlemsavgift utöver grundandelarna.

Anslut dig som ägarmedlem genom att fylla i den elektroniska medlemsblanketten med dina nätbankskoder eller genom att fylla i en medlemsblankett som sänds per post. Endast privata skogsägare kan ansluta sig med den elektroniska medlemsblanketten.

Om du använder medlemsblankett på papper, ska den fyllas i och undertecknas och därefter sändas till den adress som finns längst ner på blanketten. Du kan också skanna blanketten och sända den som e-postbilaga till adressen jasenpalvelut[at]metsagroup.com. Fyll också i delägarförteckningen om skogsfastigheten ägs av äkta makar eller delägare i skogssammanslutning.

Ditt ägarmedlemskap inleds genast då du antecknas i andelslagets medlemsförteckning. Du får inom cirka två veckor ett bekräftelsebrev på anslutningen, oberoende av vilket anslutningssätt du väljer att använda.

Ägarmedlemmarna får konkurrenskraftig ränta

Då du ansluter dig som ägarmedlem i Metsä, gör du en placering i grundandelar, vilken är 12,50–65,00 euro per hektar skogsmark. Vi betalar andelsränta på grundandelarna, vilken under 2000-talet har varit 5,5–7,5 procent*. För 2022 var andelsräntan 7,0 procent.

Beloppet på din grundandelsplacering beror på storleken av ditt skogsinnehav och var den är belägen. Du kan räkna ut grundandelsplaceringens belopp med hjälp av räknaren nedan. Mata in i vilken kommun din skog är belägen och dess areal, så fastställer räknaren andelsavgiftszonen och räknar ut värdet på grundandelsplaceringen.

Du kan betala din grundandelsplacering till sitt fulla belopp genast då du ansluter dig eller i rater till exempel i samband med virkesaffärer. Om du betalar i rater, är betalningstiden fem år räknat från anslutningen. Räntan börjar löpa genast från den första betalningshändelsen. Vid betalning av andelar ska du alltid använda det referensnummer som du får i bekräftelsebrevet efter anslutningen. Om ditt medlemskap hävs, får du din placering tillbaka med ränta.

* Andelsräntan är andelslagets vinstutdelning till sina ägarmedlemmar. Tidigare vinstutdelning är ingen garanti för kommande avkastning.

Andelsavgiftszoner

Öppna en större bild genom att klicka på kartan.

Osuusmaksuvyohykkeet-1.gif