Metsä Groups förhandsfinansiering av virkesaffärer

Har du planer på att köpa en bostad, traktor eller skogsfastighet? Med Metsä Groups Förhandsfinansieringstjänst för virkeshandel kan du underlätta finansieringen av större anskaffningar. Tack vare tjänsten får du i samband med elektroniska virkesaffärer till och med 80 procent av virkeslikviden på ditt bankkonto inom tre bankdagar efter att affären är gjord, även om det skulle dröja två år innan träden fälls. I snabbaste fall kan du få pengarna för virkesaffären på kontot på en dag. Förhandsfinansieringstjänsten erbjuds av OP Företagsbanken Abp.

Förhandsfinansiering av virkesaffär – enkelt och bekymmersfritt 

Du kan utnyttja Förhandsfinansieringstjänst för virkeshandel för nya elektroniska virkesaffärer. Förhandsfinansieringstjänsten är alltså tillgänglig endast för elektroniska affärer. Om du inte ännu har tagit Metsäverkko i bruk, går det lättast på adressen Metsaverkko.fi.

Förhandsfinansieringstjänst för virkeshandel förutsätter inte medlemskap i Metsäliitto Osuuskunta och tjänsten är inte beroende av kundnivå, dvs. om skogsägaren är avtalskund hos Metsä Group eller inte. Också andra än ägarmedlemmar kommer åt avsnitten Skogsbruksplan samt Virkeshandel och skogsvård i Metsäverkko.

Förhandsfinansiering innebär att du säljer ditt virkesförsäljningstillgodohavande till OP. OP drar av förskottsinnehållningen från förskottet. Tjänsten är tillgänglig för rotaffärer, men även för fullmaktsaffärer. Vid förnyelseavverkningar är förhandsfinansieringens maximibelopp 80 procent av virkesaffärens värde och för gallringar 70 procent. Det förhandsfinansierade beloppet ska vara minst 4 000 euro (moms 0 %).

Så här framskrider förhandsfinansiering av virkesaffär

 1. 1

  Berätta att du är intresserad av virkesaffär med förhandsfinansiering

  Markera ditt intresse för förhandsfinansiering i anbudsbegäran via Metsäverkko eller kontakta vår skogsexpert.

 2. 2

  Virkesförsäljningsanbud i Metsäverkko

  Du får ett virkesförsäljningsanbud i Metsäverkko. I slutet finns ett fält där du kan välja förhandsfinansiering. Maximalt finansieringsbelopp är valt som antaget värde. Du kan minska på finansieringsbeloppet. Godkänn till sist anbudet.

 3. 3

  Bekräfta avtalet med OP

  Logga in i OP:s tjänst, godkänn och underteckna avtal om försäljning av virkesförsäljningsfordran.

 4. 4

  Förhandsbetalningen in på ditt konto

  OP köper virkesförsäljningsfordran och drar av en uppläggningskostnad på 200 euro (moms 0 %) samt en uppskattad ränta, som är 3 mån euribor (alltid minst 0 %) + 1,75 %. OP erlägger förskottsinnehållningen för det finansierade beloppet till beskattaren. Förhandsfinansieringens kostnader är avdragbara i skogsbrukets inkomstbeskattning.

 5. 5

  Slutlikvid

  Du får ett mätbesked efter virkesdrivning. Utgående från det presterar Metsä Group förskottsinnehållning och betalar virkesaffärens slutliga belopp till dig. Metsä Group rapporterar virkesaffären i en årsanmälan. OP returnerar eller debiterar skillnaden mellan förverkligad ränta och den i avtalet uppskattade räntan efter att virkesaffärens slutlikvid har betalats.