Kom ihåg skogsavdraget om det är aktuellt med generationsväxling

Om skogsfastigheten inte ännu omfattas av skogsavdrag, kan det särskilt för fastigheter med stort virkesbestånd löna sig att överväga affär mot vederlag. Affären gör att fastigheten omfattas av skogsavdraget, varvid skattenyttan i bästa fall kan vara tiotusentals euro.
  • Bloggar
  • |
  • |
  • Skogsägande
Skogsexpert, generationsväxlingstjänster

Det lönar sig att i vissa situationer överlåta en skogsfastighet med stort virkesbestånd mot vederlag vid en generationsväxling, eftersom överföring mot vederlag får skogsfastigheten att omfattas av skogsavdrag om överlåtaren inte har skogsavdrag.

Skogsavdraget är en skattelättnad för skogsägaren, vilken innebär att skogsägaren får dra av 60 procent av skogens anskaffningsutgift i skogsavdrag. I praktiken får skogsägaren alltså sälja en viss mängd virke skattefritt.

Skogsavdragsgrunden som berättigar till skogsavdrag räknas utgående från skogens anskaffningsutgift. Till anskaffningsutgiften räknas utöver köpeskillingen alla kostnader för anskaffningen, så som överlåtelseskatt, lagfartskostnader och eventuella styckningskostnader. 60 procent av denna anskaffningsutgift bildar skogsavdragsgrunden.

Då skogsägaren gör en virkesaffär, får skogsägaren under samma skatteår göra skogsavdrag från skogsbrukets kapitalinkomst. Det minsta avdraget som beskattaren godkänner är 1 500 euro. Skogsägaren får högst dra av 60 procent av skogsbrukets kapitalinkomst för ifrågavarande år.

Skogsägarens skattenytta är betydande och det är ofta fråga om en skattefördel på tusentals, till och med tiotusentals euro. Gåva eller arv får inte skogsfastigheten att omfattas av skogsavdrag om fastigheten inte har skogsavdragsgrund. Outnyttjat skogsavdrag övergår däremot till den som tar över också vid överlåtelse utan vederlag.

För många skogsägare är skogsavdraget både nytt och svårt att greppa. Skogsavdraget är en av skogsbeskattningens svåraste helheter trots sin skenbara enkelhet.

Metsä Groups generationsväxlingsexperter är dock insatta i skogsavdragsfrågor och dessa saker gås alltid igenom i samband med generationsväxlingar. Skogsavdraget kan ha en betydande inverkan på vilken lösning vår expert rekommenderar. Varje generationsväxling begrundas individuellt, eftersom faktorerna är många.

Skogsexpert, generationsväxlingstjänster
Matti Sipilä är generationsväxlingsexpert som har varit de senaste fem åren av sin långa arbetskarriär i Metsä Groups tjänst. Matti har en AFM-examen och han har rätt att fungera som köpvittne. Mattis tre barnbarn i småbarnsåldern håller Matti i skick. Om det blir tid över efter lek med barnbarnen, sysslar Matti med jakt, orientering, vandring, skidning och plantskogsvård i familjens skog.