Inled skogsfastighetens generationsväxling i tid

Det lönar sig att inleda generationsväxlingen för en skogsfastighet i tid, även om det känns svårt att avstå från sin egen skog.
  • Bloggar
  • |
  • |
  • Skogsägande
Skogsexpert, generationsväxlingstjänster

Den bästa tiden att överföra fastigheterna till en yngre generation är då de ännu har iver och energi att utveckla skogsfastigheten. Då överlåtelsen försenas, börjar också de som ska ta över vara ålderstigna. Dessutom kan skogarnas produktionsförmåga försämras om den avstående generationen inte längre har lust att aktivt sköta om skogen.

Det är svårt att avstå, vilket märks redan av det faktum att skogsägarnas medelålder är hög. I mitt arbete har jag märkt att generationsväxlingen kan försenas av flera orsaker. Många har kanske fått sin skog för länge sedan och eventuellt satt den i bra skick genom eget arbete. Då är det inte så lätt att avstå, då det är fråga om sin egen livsgärning.

Den äldre generationen kan också vara bekymrad över hur de ska klara sig ekonomiskt om skogen överlåts till barnen. Det finns dock olika sätt att trygga överlåtarnas inkomster. En fastighetsaffär kan till exempel ge regelbundna inkomster om barnen småningom betalar av köpeskillingen till sina föräldrar. En skogsfastighetsaffär är en vettig lösning också ur beskattningssynpunkt, då den som tar över kan utnyttja skogsavdraget.

Senast då man uppnår pensionsålder är det tid att stanna upp och fundera på att överlåta skogsegendomen till följande generation. Det lönar sig att modigt ta saken till tals med barnen. Man kan fråga hur de tänker och känner, om de har lust att ta emot skogsfastigheten och när de anser att det skulle vara en lämplig tid at utföra överlåtelsen.

Metsä Group har ett landsomfattande nätverk av generationsväxlingsexperter som det lönar sig att kontakta genast då man känner att det börjar vara dags att avstå från skogsegendomen. Generationsväxlingsexperternas uppgift är att göra generationsväxlingen så enkel som möjligt för kunden, så det lönar sig inte att skjuta upp saken i onödan.

I flera fall har jag märkt att generationsväxlingen är en lättnad för den som avstår. Det är en stor sak att avstå från sin fastighet, men många upplever att det är befriande att inte längre behöva ta ansvar för skogsärendena.

Jag vill uppmuntra den yngre generationen att modigt ta över skogsfastigheten. Många kanske funderar på huruvida de kan eller vågar ta över skogsfastigheten, men det finns så bra hjälp att få av skogsexperterna att det inte lönar sig att vara orolig för den saken.

Dessutom lönar det sig att hålla i minnet, att då man utför generationsväxlingen i god tid och den äldre generationen ännu är vid liv och god hälsa, kan de i regel ge både hjälp och råd. Ofta är de riktigt gärna som stöd och utför sysslor i skogen för att hjälpa till.

Skogsexpert, generationsväxlingstjänster
Marko Jurvanen har gjort en lång arbetskarriär inom olika uppgifter i Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster och han arbetar numera som generationsväxlingsexpert. Han trivs i skogen också på sin fritid, både i älg-, svamp- och bärskogen, men han hittar också tid för motion och kultur.