Vi hjälper dig bevara din skogs hälsa och livskraft

Skogsägarna kan värna om sin skogs hälsa och livskraft på många olika sätt. Det är väsentligt att välja rätt trädslag på rätt växtplats och se till att träden har lämpligt utrymme att växa i alla utvecklingsskeden så att den assimilerande kronan hålls tillräckligt stor.

Det lönar sig att gynna blandskog vid skogsvården, då de är beständigare mot skador än bestånd med endast ett trädslag. Våra lokala skogsexperter kan ge dig råd för hur du kan stärka din skogs livskraft.

Så här värnar du om skogens hälsa

 • Använd inhemska trädslag vid förnyelse

  Använd inhemska trädslag vid förnyelse

 • Odla blandbestånd då växtplatsen är lämplig

  Odla blandbestånd då växtplatsen är lämplig

 • Utför plantskogsvård och gallring i tid

  Utför plantskogsvård och gallring i tid

 • Reagera snabbt på barkborrens skador

  Reagera snabbt på barkborrens skador

 • Stubbehandling skyddar mot rotticka

  Stubbehandling skyddar mot rotticka

 • Värna om mångfalden

  Värna om mångfalden