Medlemsförmåner till Metsäs ägare

Metsä Group har över 90 000 ägarmedlemmar runt om i Finland. Tillsammans äger vi ungefär hälften av Finlands privatskogar. Du kan ansluta dig som ägarmedlem i Metsä Group och få del av våra omfattande medlemsförmåner, om du äger minst tre hektar skogsmark i Finland. 

Under 2022 betalade vi vinstutdelning till ägarmedlemmarna till ett belopp av cirka 86,4 miljoner euro (andelsräntor och kapitalbonusens fondförhöjning) och gav medlemsförmåner för cirka 23 miljoner euro (virkeshandels- och skogsvårdsbonus samt avtalskundernas prisgranskningar).

Tillsammans gör vi mera – även i euro

I tabellen nedan ser du för olika medlemskapsnivåer hur stor nytta våra medlemmar i genomsnitt har per år av sitt medlemskap. Tabellens siffror grundar sig på de virkesförsäljningsvolymer och belopp som medlemmar, medlemsförmånsavtalskunder och skogsvårdsavtalskunder i typiska fall har placerat i andelskapital och Kapitalbonus. Siffrorna är riktgivande och de grundar sig på uppgifter för 2021.

 

Medlem

Kund med avtal om medlemsförmåner

Kund med avtal om skötsel av skogsegendomen

Skogsareal
 40 ha
100 ha 
 200 ha 
Årlig virkesförsäljning
 144 m3
 405 m3
 900 m3

Medlemsförmåner
     
Bonus för virkeshandel och skogsvård
49 €
387 €
1 540 €
Granskning av prisgaranti för virke, avtalskunder
 
 331 €
    735 €
Kontinuerligt uppdaterad skogsbruksplan
 
 
    300 €
Uppdaterad skogsdata
 
 
    200 €
Kostnadsfri årsplan
 
 
    500 €
Avtal om skötsel av skogsegendom, ingen års- / medlemsavgift
 
 
    200 
Medlemsförmåner sammanlagt 49 € 718 € 3 475 €
 
Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning      
Andelskapital (grund- och tilläggsandelar) 11 000 €  25 000 €  43 000 € 
Ränta på andelskapital* 505 €  1 212 €  2 118 € 
Fondförhöjningsandel (Kapitalbonussystemet) 60 €  408 €  1 132 € 
Vinstutdelning sammanlagt 565 € 1 620 € 3 250 €

* Räknad enligt 5 procent avkastning

Tidigare vinstutdelning är inte en garanti för kommande vinstutdelning eller avkastning. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar årligen beslut om andelsräntor och annan vinstutdelning på styrelsens förslag.