Skogsgödsling sätter fart på tillväxt och kolbindning

God skogsvård omfattar flera skeden, men skogsgödslingen är det snabbaste sättet för skogsägaren att öka skogens tillväxt och kolbindning. Tillväxtgödsling förbättrar trädens tillväxt och effektiverar kolbindning och hejdar på det sättet klimatförändringen. En rätt utfört skogsgödsling är till nytta för både miljön och skogsägarens plånbok.

Begär anbud på skogsvård

Begär anbud på skogsvård på av vår skogsexpert. Skogsexperten kan berätta vilka skogsvårdsarbeten är aktuella i din skog. Skogsvård kan till exempel bestå av etablering av ny skog och plantskogsvård. Du kan begära anbud i Metsäverkko.

Tack för ditt meddelande!

Min anbudsbegäran gäller
Jag vill bli kontaktad


Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du har lämnat för att hålla kontakt och för att upprätthålla en eventuell affärsförbindelse och samarbete. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.


Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du har lämnat för att hålla kontakt och för att upprätthålla en eventuell affärsförbindelse och samarbete. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.

Gödsling av mineraljordar är i regel tillväxtgödslingar. Då sprider man kvävegödsel, eftersom trädbeståndets tillväxt på mineraljordar i regel begränsas av tillgången på kväve. På torvjordar finns det i regel kväve i stora mängder, men det kan råda brist på andra näringsämnen eller obalans i deras förekomst, varför torvmarkernas näringsämnesstörningar korrigeras med vitaliseringsgödsling.

Näringsämnesbristen kan ofta konstateras utgående från trädbeståndets utseende. Vår skogsexpert hjälper till med bedömningen av näringsämnesbristen.

Skogsgödsling återupplivar tillväxten

 • Avkastning på gödselinvestering på upp till 10-20 %

  Avkastning på gödselinvestering på upp till 10-20 %

 • Tillväxtgödsling ger mera stock och kortare omloppstid

  Tillväxtgödsling ger mera stock och kortare omloppstid

 • Gödsling med aska lämpar sig för torvmarker

  Gödsling med aska lämpar sig för torvmarker

 • Vattendrag och grundvatten beaktas vid skogsgödsling

  Vattendrag och grundvatten beaktas vid skogsgödsling