Minneslista för nya skogsägare

Grattis till skogsfastigheten, nya skogsägare! Vi har sammanställt en minneslista över saker för dig, vilka det lönar sig att sätta i skick genast i början av skogsägarkarriären. Vi berättar vilka ärenden du ska sköta och vilka tjänster vi erbjuder till din hjälp. Hjälp finns alltid att få, så om du har frågor, så vänd dig till vår närmaste skogsexpert eller vår kundtjänst!

Minneslista för nya skogsägare

 1. Sök lagfart på din skogsfastighet

  Om du har fått eller köpt en skogsfastighet, ska du söka lagfart hos Lantmäteriverket, vilket innebär att din äganderätt registreras.

  Lagfart ska sökas inom sex månader efter att köpebrevet, byteshandlingarna eller gåvobrevet har gjorts. Dödsbon behöver inte söka lagfart på den ärvda skogen, men lagfart ska sökas efter arvskifte.

 2. Registrera dig som momsskyldig

  Om omsättningen av ditt skogsbruk under räkenskapsperioden överskrider 15 000 euro, måste du registrera dig som momsskyldig. Även om tröskelvärdet på 15 000 euro inte skulle överskridas, kan du ändå anmäla dig som momsskyldig.

  Som momsskyldig kan du få återbäring på mervärdesskatten från anskaffningar som du har gjort för skogsbruket. Personkunder kan anmäla sig som momsskyldiga i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. Samtidigt får du ett FO-nummer. Noggrannare anvisningar finns på Skatteförvaltningens Webbplats.

  Skogssammanslutningar kan också anmäla sig till momsregistret i MinSkatt  om sammanslutningen sedan tidigare har ett FO-nummer. Om sammanslutningen inte har ett FO-nummer, ska man göra en etableringsansökan och samtidigt kan man anmäla sig som momsskyldig. Mera informations får du i YTJ-tjänsten.

 3. Anslut dig som Metsä-ägare

  Då du ansluter dig som ägarmedlem i Metsä Group, är du berättigad till våra medlemstjänster och våra bästa förmåner, så som placeringsprodukter och bonus för virkeshandel och skogsvårdstjänster.

  Medlemskapet i andelslaget är en grundandelsplacering som årligen avkastar ränta.* Som ägare i Metsä kan du också påverka i en betydande finländsk skogsindustrikoncern. De ägarmedlemmar som regelbundet säljer virke, får flera fördelar genom att teckna avtal om medlemsförmåner eller avtal om skötsel av skogsegendomen med oss.


  * Tidigare vinstutdelning är inte en garanti för kommande avkastning på skogsägarens placeringar.

 4. Bekanta dig med din egen skogsexpert

  Då du ansluter dig som ägarmedlem i Metsä Group, blir du aldrig ensam med din skog. Du får en egen skogsexpert i den kommun där skogen är belägen och skogsexperten hjälper dig i alla skogs- och medlemsärenden.

  Du hittar din skogsexpertens kontaktuppgifter här. Genast i början av skogsägandet lönar det sig att komma överens om ett fastighetsbesök med skogsexperten. Under besöket kartläggs avverknings- och skötselbehoven i din skog. Skogsexperten kan också informera dig om eventuella naturvärden i din skog och ge råd för hur de kan beaktas vid skogsarbetena. Efter fastighetsbesöket får du ett anbud på aktuella skogsvårdsarbeten och avverkningar. Fastighetsbesöket är kostnadsfritt för ägarmedlemmar.

 5. Skogsbruksplanen underlättar planeringen av skogsvårdsarbeten och avverkningar

  Det är behändigt att bekanta sig med sin egen skog med hjälp av skogsbruksplanen. Det är en individuell handbok för din skog, uppställd av proffs och den beaktar dina önskemål och målsättningar som skogsägare.

  Skogsbruksplanen innehåller ett förslag till skogsvårdsarbeten och avverkningar för den kommande tioårsperioden. Det lönar sig att beställa en ny skogsbruksplan av vår skogsexpert, om du inte ännu har en skogsbruksplan för din skogsfastighet eller om den är över tio år gammal. Du kan kontinuerligt hålla skogsbruksplanen uppdaterad då skogsbruksplanen förs över till vår elektroniska tjänst Metsäverkko.

 6. Du bestämmer hur du sköter din skog

  Det lönar sig att sköta om sin skog, eftersom dess värde ökar desto mera ju bättre du sköter om den. Du upprätthåller också kolsänkan genom att ta väl hand om din skog. Du bestämmer hur din skog ska skötas och om du utför skogsarbetena själv eller om du beställer dem av oss.

  Som ägarmedlem kan du utlokalisera hela skötseln av skogsegendomen till oss. Du behöver inte ha kunnande eller skolning inom skogsvård för att ta väl hand om din skog, eftersom vår skogsexpert är till din hjälp. Via skogsexperten får du material av god kvalitet och yrkeskunnigt folk på arbete i din skog. Bekanta dig med våra skogsvårdstjänsterna här.

 7. Lyckade virkesaffärer med oss

  Avverkningar som utförs vid rätt tid ur skogsvårdssynpunkt tryggar tillväxten i din skog. Din skogsexpert ger dig information om skogsvårds- och avverkningsmetoder och tidtabeller som stöd för dina beslut.

  Virkeshandel med oss är enkelt och bekymmersfritt. Vi tar hand om virkesaffärens alla skeden från planering av stämplingsposten till transport av virket. Vi håller dig uppdaterad om vad som håller på i din skog. Om du vill, kan du göra virkesaffären från början till slut på elektronisk väg i Metsäverkko. Om du är ägarmedlem, får du bonus för regelbunden virkeshandel och kan placera virkesförsäljningsinkomster i Metsäliitto Osuuskuntas tilläggsandelar.

 8. Bekanta dig med skogsbeskattningen

  Skogsbeskattningen berör alla skogsägare minst en gång per år. Mervärdesskatteskyldiga skogsägare och skogssammanslutningar ska lämna sin skogsskattedeklaration före utgången av februari.

  Om du inte har haft inkomster, utgifter eller händelser som påverkar reserveringar eller skogsavdrag under året, behöver du inte lämna en skattedeklaration för skogsbruket.

  Skattebokföring och skattedeklaration sköter du enklast genom att ta i bruk Metsäverkkos Skatteverktyg, som är ett verktyg för våra ägarmedlemmar. I Skatteverktyget kan du spara skogsbrukets inkomster och utgifter regelbundet under året, varefter det går smidigt att deklarera. Skatteverktyget handleder dig, så du behöver inte lära dig och komma ihåg allting själv.