Av oss får du en fältgranskad, individuell skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är skogsägarens handbok, med vars hjälp du hålls uppdaterad om situationen i din skog. Skogsbruksplanen ställs upp för följande tioårsperiod. Den innehåller bland annat figurvis förslag på skogsvårdsarbeten och avverkningar, vilket underlättar planering och utförande samt uppskattning av de inkomster och utgifter som de leder till.

Det lönar sig att skaffa en skogsbruksplan särskilt om det inte finns en skogsbruksplan för fastigheten eller om det har gått cirka tio år sedan den senaste skogsbruksplanen gjordes. Skogsbruksplanen ger en exaktare bild av egendomens värde för den som planerar försäljning av sin fastighet eller generationsväxling.

I planen indelas skogen i ändamålsenliga figurer beroende på beståndets utvecklingsskede, växtplats och kommande avverknings- och skötselbehov. Vid figurindelningen utnyttjar vi bland annat flygfoton och höjdmodeller för beståndet som bygger på laserskannat material.

Beställ en skogsbruksplan av din egen skogsexpert

En skogsbruksplan som beställs av Metsä Group är alltid mätt i fält, dvs. planerare besöker varje figur på skogsfastigheten. En fältgranskad plan är exakt och pålitlig och i den kan man individuellt beakta skogsägarens målsättningar och skogsfastighetens särdrag. Identifierade särskilt viktiga livsmiljöer och objekt som observeras under planeringen visas i din skogsbruksplan.

Den beställda skogsbruksplanen levereras uppladdad i vår elektroniska tjänst Metsäverkko, vartill man mot särskild betalning kan få den som traditionell utskrift i en mapp. Dessutom kan du ta i bruk vår kostnadsfria mobiltillämpning som finns i de vanligaste appbutikerna. I Metsäverkko hålls din plan uppdaterad, eftersom vi utför en tillväxtkalkyl årligen och du kan också själv uppdatera planens figuruppgifter. Om vi utför skogsvårdsarbeten eller avverkningar, uppdaterar vi dem automatiskt i Metsäverkko.

Du kan beställa en skogsbruksplan av din egen skogsexpert eller i Metsäverkko. Då du beställer en plan, kartlägger vår planerare vilka mål och önskemål du har för din skog. Då skogsbruksplanen är färdig, överlåter vår skogsexpert den till dig och går igenom planens uppgifter och aktuella skogsvårds- och avverkningsbehov. Vi fakturerar skogsbruksplanen först efter att den färdiga planen har överlämnats.