Tillfällen för skogsägare

Vi ordnar tillfällen för skogsägare i olika delar av landet och vi deltar manga tillfällen som är gemensamma för skogsbranschen. Vid tillfällena kan du träffa våra skogsexperter och diskutera aktuella skogs- och medlemsärenden.

Kommande händelser

  1. Farmari 30.6.-2.7.2022

    Farmari-utställningen ordnas på Kalevankangas i S:t Michel, där det finns utställningar både inomhus och utomhus med fina avdelningar om husdjur och skog. Metsä Group är en av huvudsamarbetsparterna för Farmari och du hittar oss på skogsavdelningen M100.

    https://www.farmari.net/?q=sv

  2. 17.9.2022 Min mångfaldiga skog

    Vi deltar i Skogscentralens tillfälle för hela familjen under devisen Monimuotoinen metsäni (Min mångfaldiga skog). Tillfället ordnas i friluftsområdet Luuk. Mera information om programmet ges senare.

Så här deltar du i webbinarier

Under webbinarierna kan du följa med inlägg av sakkunniga och diskutera på distans från hemmasoffan. Efter sakkunniginläget har vi reserverat tid för publikens frågor. Det krävs ingen förhandsanmälan för att delta i tillfällena.

Webbinarierna ordnas med Teams. Om du har Teams på din dator eller mobilapparat, ansluter du dig automatiskt genom att trycka på länken. Om du inte har Teams på din mobilapparat, ska du ladda ner tillämpningen före webbinariet (t.ex. Google Play eller App Store). Om du inte har Teams på din dator, öppnas ett fönster i webbläsaren, där du kan välja att följa med webbinariet över webben.

Här kan du i efterskott följa med inbandningar av tidigare webbinarier. Mera inbandningar av tidigare webbinarier finns på vår finskspråkiga webbplats.