Skog för flera behov

Skogsägare Raimo Kuivajärvi eftersträvar inte enbart avkastning från sin relativt lilla skogslott, utan den har också en annan, djupare betydelse. Raimo skaffar brännved och husbehovsvirke från sin egen skog och uppskattar olika naturobjekt. Höga berg och stränder som inte alltid är de bästa platserna ur virkesproduktionssynpunkt ligger särskilt nära hans hjärta.

Raimo gör rätt sällan virkesaffärer och då är det viktigt att köparen representeras av en skogsexpert, med vilken han snabbt får igång en bra diskussion. Raimos egen skogsexpert Santtu Pakarinen har visat sig vara just en sådan samarbetspartner. Santtu berömmer också för sin del samarbetet. ”Alla ägarmedlemmar är viktiga för oss, oberoende av om skogsinnehavet är stort eller litet”, öppnar har upp Metsäs principer. Då skogsexperten blir personligen bekant med skogsägaren, kan skogsexperten bäst hjälpa skogsägaren nå sina långsiktiga mål för skogsvården.

En bra skogsexpert lyssnar på skogsägaren och säger emot vid behov

För många kan en virkesaffär vara den enda i livet. Då ska skogsexperten kunna göra saken så enkel som möjligt och på ett lättfattligt sätt förklara vilka alternativ skogsägaren har. En bra skogsexpert lyssnar också och beaktar skogsägarens önskemål och använder sin sakkunskap för att hjälpa skogsägaren uppnå dem.

Santtu anser dock att skogsexperten inte heller ska vara en nickdocka, eftersom skogsexpertens uppgift som sakkunnig är att berätta, om skogsägarens planer är skadliga för skogen. Raimo håller med: ”Det är bra att du vågar säga emot och berätta om din egen åsikt.” Ett proffs kan dock konsten att lyssna på skogsägaren så att man kan nå en lämplig kompromiss. “Det känns bra att vi kan hitta rätt lösning efter att vi har funderat tillsammans”, berömmer Raimo.