– Jag är född skogsbruksföretagare, inleder Heikki.
Som skogsägare är han en del av en kedja av generationer och likt tidigare generationer får han en stor del av sin utkomst från skogen. Avsikten är också att lämna skogarna i gott och produktivt skick till de egna barnen. Därför går det för Heikki inte alls på ett ut, hur och med vem han sköter sin skog och gör virkesaffärer.

Heikki är enligt egen utsago ägarmedlem i Metsä Group av den anledningen, att han på det sättet kan marknadsföra sitt virke och att virket har avsättning också under svårare tider. Medlemskapet ger också bättre avkastning på virket, eftersom virke som säljs till Metsä fortsätter att avkasta ännu efter att affären är gjord.

Skogsexpertens kunnande är värdefullt också för skogsbruksföretagare

Heikki Häppölä är van att arbeta i skogen och han njuter, då han får vädra ut vardagens bekymmer med röjsåg på sitt skifte. Planteringarna utför han också själv, men avverkningarna utförs av Metsä Group.

Samarbetst med Metsä Groups skogsexpert är viktigt, även om Heikki redan har arbetat med sin skog i tiotals år.
– Även om jag säkert vet en hel del själv, vill jag diskutera med en riktig expert innan jag gör beslut.
Heikkis skogsexpert Harri Hahl flaggar också för samarbete.
– Metsä ger säkert skogsägaren ett stadigt ryggstöd att luta sig tillbaka på, vilket underlättar beslutsfattandet.

De två männen diskuterar ofta. Enligt Harri har Heikki en hel del åsikter och synpunkter och enligt dem sköts Heikkis skogar så, att skogen ser ut som sin ägare.

Ibland är vi av olika åsikter, men besluten gör vi alltid tillsammans

För Heikki som får merparten av sin utkomst från skogen är det viktigt att virkeshandeln löper smidigt också under besvärliga tider. Med Harris och Metsä Groups hjälp har virket alltid hittat en marknad och virkesaffärerna görs numera nästan utan att besöka stämplingsposterna. Då man har samarbetat i tio års tid med samma skogsexpert, behöver man inte alltid ens prata, utan båda vet hur den andra tänker och vad som ska göras. Heikki och Harri är också båda ivriga bänkidrottare och träffarna inleds ofta med en genomgång av hur det går för Lahden Pelicans.

Riktigt alltid tänker skogsägaren och skogsexperten lika om saker.
– Ibland är vi av olika åsikter, konstaterar Heikki Häppölä.
– Så ska det ju vara, skrattar skogsexpert Harri Hahl. – Annars uppstår det ingen diskussion och ingenting utvecklas.

Heikki har entydigt positiva erfarenheter av samarbetet och han sammanfattar med en erfaren skogsbruksföretagares självsäkerhet:
– Skogen avkastar bättre då man fattar beslut tillsammans.