Skogsarvet övergick till Janne och hans syskon på ett sätt som är typiskt i dag, genom samfälld skog. Janne är ombudsman för den samfällda skogen med ansvar för att sköta om skogen på ett hållbart sätt så den avkastar.

Vid avkastande skogsbruk tar man sikte långt in i framtiden, eftersom endast sådan skog som sköts väl och vid rätt tid kan skapa välfärd både nu och i framtiden. För Janne Kurtti blev denna tanke mycket konkret, då han nyligen blev far till sin förstfödda son.

“Plötsligt började jag tänka på ett ganska annorlunda sätt.” Nu är varje åtgärd för skogens bästa en placering i framtiden, för kommande generationer. Det är lätt att tänka på den kommande generationens välmående då man sitter med sin förstfödda i knäet.

A-tilläggsandelar gör att skogen avkastar ännu efter virkesaffären

Som ägare i Metsä kan Janne Kurtti placera en del av sina virkesförsäljningsinkomster i Metsä Groups A-tilläggsandelar. Jannes egen skogsexpert Aku Lilja berättar att A-tilläggsandelarnas avkastning under 2000-talet har legat nära 7 procent. “En mycket konkurrenskraftig avkastning med andra ord.”

Utöver god avkastning finns det också annat i vågskålen för Janne: “Jag tycker att Metsä är ett bra placeringsobjekt och egentligen en livsstil. Metsä är förknippat med så mycket kontinuitet, över generationerna.”

Fungerande samarbete med skogsexperten är viktigt

Fungerande kommunikation med den egna skogsexperten är en viktig del av god skogsvård. Samarbetet mellan Janne Kurtti och hans skogsexpert Aku Lilja löper friktionsfritt. Ofta är det så att Aku kontaktar Janne: “Jag var lite ute på fältvandring och hade vägarna förbi er skog och tänkte kontakta dig med anledning av att ett plantbestånd skulle vara i behov av gallring.” Efter samtalet kom männen överens om skogsvårdsarbete, som Janne denna gång tog hand om själv – även om tiden ibland är så knapp, att han låter Metsä sköta arbetena.

Både Janne och Aku berömmer det goda samarbetet och en utomstående lägger också märke till den fungerande personkemin då man lyssnar på deras samtal. Under ytan av avslappnad diskussion finns dock också ärenden av betydelse, eftersom en aktiv diskussion mellan skogsägare och skogsexpert ger sinnesfrid.

“Då man vet att man har kommit överens om vissa saker, så behöver man inte längre bekymra sig över dem”, sammanfattar Janne Kurtti betydelsen av ömsesidigt förtroende.