Vastuullisuusvuosi 2022 lyhyesti

Olemme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, resurssien tehokkaaseen käyttöön, ilmastonmuutoksen hillintään ja hyvinvoivan työympäristön luomiseen. Tässä kooste miten onnistuimme tavoitteissamme.
Hankintoja vastuullisilta toimijoilta

Hankintoja vastuullisilta toimittajilta

Tavoitteemme on, että tiedämme, mistä raaka-aineemme tulevat ja millaisten toimijoiden kanssa teemme yhteistyötä koko toimitusketjussa. Kokonaisostoista: Toimittajat sitoutuneet eettisiin toimintaperiaatteisiin 98 %, taustat varmistettu 93 %, toimittajat arvioitu 43 % ja raaka-aineet jäljitetty 91,9 % (tavoite kaikissa 100 %).

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Vuonna 2022 onnistuimme hyvin luonnon monimuotoisuutta tukevissa tavoitteissa kasvattaa lahopuun määrää talousmetsissä. Säästöpuita jätettiin 95 %:ssa uudishakkuukohteissa ja tekopökkelöitä 90 %:ssa harvennus- ja uudishakkuukohteissa.

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen

utilisation-of-sidestreams-2

Hyödynnämme luonnonvaroja mahdollisimman tehokkaasti ja vähennämme jätteiden määrää. Tuotannon sivuvirroiosta hyödynnettiin 96 % vs. 2018 (tavoite 100 %).

vastuullisuusvuosi2022_vesi.jpg

Käytämme vähemmän vettä tehtaillamme. Prosessiveden käyttö väheni - 7,4 % per tuotettu tonni vs. 2018 (tavoite - 25 %).


 

Ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen

 • +2,8%

  metsänuudistusta ja taimikonhoitoa

  (vs. 2018, tavoite +30 %)

 • 99,6%

  fossiilittomia raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja

  (vs. 2018, tavoite 100 %)

 • -25%

  fossiiliset hiilidioksidipäätöt

  (vs. 2018)

 • -12,4%

  puutuotteisiin sitoutunut hiili

  (vs. 2018, tavoite +30 %)


 

Edistämme työturvallisuutta ja työhyvinvointia

Edistämme työturvallisuutta ja työhyvinvointia

Tavoitteemme on, että arvomme toteutuvat jokaisen työntekijän arjessa ja kohtelemme toisiamme kunnioittavasti. Tuloksena tilastoitavien työtapaturmien taajuus eli TRIF oli 6,7 (tavoitteena nolla) ja eettisyysindeksi 85,2 % (yrityskulttuuria mittaava kysely, tavoite 100).