FSC®:s krav betonar skogens ekologiska värden

FSC-certifieringen har blivit allmännare i Finland sedan 2011 och i dag omfattas cirka tio procent av ekonomiskogarna i Finland av systemet. FSC betonar särskilt ekologiska värden i sina krav, varför en del återförsäljare och slutanvändare av träprodukter gynnar trä som är certifierat enligt FSC.

Anslut dig till FSC-skogscertifieringen

Som avtalskund hos Metsäliitto Osuuskunta kan du ansluta dig till Metsä Groups FSC-gruppcertifikat och på det sättet kostnadsfritt få din skog certifierad. Kontakta din egen skogsexpert om du blev intresserad av FSC-certifieringen.

Anslut dig till FSC-certifieringen via Metsä Group

 1. 1

  Berätta till din skogsexpert att du vill ansluta dig till FSC-certifieringen.

 2. 2

  Skogsexperten kontrollerar att skogsbruksplanen är uppdaterad och beställer vid behov en ny skogsbruksplan.

  Skogsexperten kommer överens med dig om specialfigurer och figurer som lämnas ytter om skogsbruket enligt FSC-kraven.

 3. 3

  Skogsexperten markerar de naturobjekt som alltid sparas i skogsbruksplanen och utför vid behov en kartläggning i fält.

  I det här skedet framgår det om det lönar sig att utnyttja Metsä Groups naturobjektstjänst i samband med certifieringen.

 4. 4

  Vid förhandsauditeringen granskas att din skog uppfyller alla certifieringskrav.

 5. 5

  Om förhandsauditeringen blir godkänd, gör skogsexperten ett avtal med dig om att anslutning till certifieringen.

  I avtalet kommer man överens om bland annat FSC-ersättningen och användning av FSC-naturobjektstjänsten.

Metsä Groups FSC-naturobjektstjänst

FSC-certifieringen förutsätter att skogsägaren på ett bestående sätt lämnar minst fem procent av skogsmarken ytter om skogsanvändning. Om det inte finns fem procent av naturobjekt på din skogsfastighet att lämna ytter om skogsbruket, kan du utnyttja vår FSC-naturobjektstjänst.

I naturobjektstjänsten arrenderar Metsä Group ut värdefulla naturobjekt till avtalskunder i FSC-gruppen, då de inte har sådana på sin skogsfastighet. På det sättet behöver skogsägaren inte skydda ekonomiskog, utan skyddet riktar sig till värdefullare naturobjekt. Målsättningen är också att skapa ett nätverk av skyddsområden och på det sättet skapa större skyddade helheter.

Inom FSC-naturobjektstjänsten är det möjligt att helt eller delvis utlokalisera skyddet. Tjänsten är kostnadsfri och den erbjuds våra avtalskunder som har högst 500 ha* skog. Om det finns värdefulla naturobjekt enligt FSC-kriterierna på skogsfastigheten, ska de alltid skyddas och det kan inte kringgås med denna tjänst.

*Kravet på skydd av minst fem procent gäller inte skogsägare som har mindre än 20 ha skog.

Fyra exempel på hur FSC-certifieringen syns I skogen

 • 5 % av arealen ytter om skogsanvändning

  5 % av arealen ytter om skogsanvändning

 • Naturvårdsträd

  Naturvårdsträd

 • Skyddszoner

  Skyddszoner

 • Objekt som alltid sparas

  Objekt som alltid sparas

FSC-systemets krav på användning och skötsel av skog uppdateras i brett samarbete mellan intressentgrupper med fem års intervaller. Du kan bekanta dig med nuvarande krav och uppdateringssituationen på FSC:s webbplats.

Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets logolicens: FSC-C111942