FSC®:n vaatimuksissa korostuvat metsän ekologiset arvot

FSC-sertifiointi on yleistynyt Suomessa vuodesta 2011 lähtien, ja sen piirissä on tällä hetkellä noin kymmenen prosenttia Suomen talousmetsistä. FSC painottaa vaatimuksissaan etenkin ekologisia arvoja, minkä vuoksi osa puutuotteiden jälleenmyyjistä ja loppukäyttäjistä suosii FSC:n mukaisesti sertifioitua puuta.

Liity FSC-metsäsertifiointiin

Metsäliitto Osuuskunnan sopimusasiakkaana voit liittyä mukaan Metsä Groupin FSC-ryhmäsertifikaattiin ja saada näin omat metsäsi sertifioitua maksutta. Jos kiinnostuit FSC-sertifioinnista, aloita ottamalla yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi.

Näin liityt FSC-sertifiointiin Metsä Groupin kautta

 1. 1

  Kerro metsäasiantuntijallesi, että haluat liittyä FSC-sertifiointiin.

 2. 2

  Metsäasiantuntija tarkistaa metsäsuunnitelman ajantasaisuuden ja tilaa tarvittaessa uuden metsäsuunnitelman.

  Hän sopii kanssasi FSC:n vaatimusten mukaisista erikoiskasvatuskuvioista ja metsätalouden ulkopuolisista kuvioista.

 3. 3

  Metsäasiantuntija merkitsee metsäsuunnitelmaan aina säästettävät luontokohteet ja tekee tarvittaessa maastokartoituksen.

  Tässä vaiheessa selviää, kannattaisiko sertifioinnin yhteydessä hyödyntää Metsä Groupin luontokohdepalvelua.

 4. 4

  Esiauditoinnissa tarkistetaan, että metsäsi täyttää kaikki sertifioinnin vaatimukset.

 5. 5

  Jos esiauditointi menee läpi, metsäasiantuntija tekee kanssasi sopimuksen sertifiointiin liittymisestä.

  Siinä sovitaan myös mm. FSC-korvauksesta ja mahdollisesta FSC-luontokohdepalvelun käytöstä.

Metsä Groupin FSC-luontokohdepalvelu

FSC-sertifiointi edellyttää, että metsänomistaja jättää pysyvästi metsien käytön ulkopuolelle vähintään viisi prosenttia metsämaan pinta-alasta. Jos tiloiltasi ei löydy viittä prosenttia metsätalouden ulkopuolelle jätettäviä luontokohteita ja olet sopimusasiakkaamme, voit halutessasi hyödyntää FSC-luontokohdepalveluamme.

Luontokohdepalvelussa Metsä Group vuokraa arvokkaita luontokohteita FSC-ryhmään kuuluville sopimusasiakkaille, joiden tilalta niitä ei löydy. Näin metsänomistaja ei joudu suojelemaan talousmetsää, vaan suojelu kohdentuu arvokkaimpiin luontokohteisiin. Tavoitteena on myös luoda toisiinsa kytkeytyneiden suojelualueiden verkosto ja näin muodostaa suurempia suojelukokonaisuuksia.

FSC-luontokohdepalvelussa suojelu on mahdollista ulkoistaa osittain tai kokonaan. Palvelu on maksuton, ja se on tarjolla sopimusasiakkaillemme, joilla on enintään 500 ha* metsää. Jos metsätilalla on FSC:n määrittämiä arvokkaita luontokohteita, ne on aina säästettävä eikä tällä palvelulla voi sivuuttaa niitä.

*Viiden prosentin suojeluvaade ei koske alle 20 ha metsänomistajia.

Neljä esimerkkiä, kuinka FSC-sertifiointi näkyy metsässä

 • 5 % pinta-alasta metsien käytön ulkopuolelle

  5 % pinta-alasta metsien käytön ulkopuolelle

 • Säästöpuut

  Säästöpuut

 • Suojavyöhykkeet

  Suojavyöhykkeet

 • Aina säästettävät kohteet

  Aina säästettävät kohteet

FSC-järjestelmän vaatimukset metsien käytölle ja hoidolle päivitetään laajassa sidosryhmäyhteistyössä viiden vuoden välein. Voit tutustua tarkemmin nykyisiin vaatimuksiin ja päivitystilanteeseen FSC Suomen verkkosivuilla.

Metsäliitto Osuuskunnan FSC-ryhmäsertifikaatin logolisenssi: FSC-C111942