PEFC-certifieringen lämpar sig bra för småskogsägare

PEFC-systemet har tillämpats i Finland sedan år 2000 och cirka 90 procent av skogen i Finland är certifierad enligt systemet. PEFC betonar skogsvårdens och -användningens totala hållbarhet, vilket omfattar främjande av skogsnaturens mångfald och tryggande av arbetarnas rättigheter samtidigt som man ser till skogsbrukets lönsamhet.

Anslut dig till PEFC-certifieringen genom oss

Alla skogsägare kan kostnadsfritt ansluta sin skog till PEFC™-certifieringen, oberoende av var skogen är belägen via Metsä Group och på det sättet certifiera sin skog kostnadsfritt. En förutsättning är, att skogsbruksplanen eller skogsdata för den fastighet som ansluts finns i vår tjänst Metsäverkko.

Den skogsägare som ansluter sig via Metsä Group ansluts till den regionala skogscertifieringen som förvaltas av Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf (FHS, på finska KMY).

Om du inte vet om din skog omfattas av PEFC-certifieringen, kan du kontrollera saken i Metsäverkko på sidan Kunduppgifter > Skogsfastigheter och certifiering. Du kan också kontrollera uppgiften på basen av dina skogsfastigheters lägenhetssignum på Föreningen för Hållbart Skogsbruks webbplats

Fyra exempel på hur PEFC-skogscertifiering syns I skogen

 • Grupper av naturvårdsträd

  Grupper av naturvårdsträd

 • Död ved sparas

  Död ved sparas

 • Skyddszoner mot vattendrag och myrar

  Skyddszoner mot vattendrag och myrar

 • Mångbruk

  Mångbruk

PEFC-systemets krav på användning och skötsel av skogen uppdateras med fem års intervaller genom brett samarbete mellan intressentgrupper. Du kan bekanta dig med de nuvarande kraven och uppdateringssituationen på PEFC:s webbplats.

Metsäliitto Osuuskuntas PEFC logolicens: PEFC/02-31-03