Jokainen puurakennus on hiilivarasto

Jokainen puurakennus on hiilivarasto

      

Puutalon hiilijalanjälki on pieni. Se aiheuttaa koko elinkaarensa aikana huomattavasti vähemmän ilmasto- ja ympäristöhaittoja kuin betonista, tiilestä tai teräksestä rakennetut sisarensa.

Puu on ympäristöystävällinen ja luja luonnontuote, jota voidaan jalostaa monipuolisesti hiiltä varastoiviksi tuotteiksi. ”Puusta voidaan tehdä melkein mitä tahansa korvaamaan fossiilisia sekä muita ympäristölle haitallisia raaka-aineita myös rakentamisen saralla”, Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikkola sanoo.

Puu on myös ainoa rakennusmateriaali, jonka määrä lisääntyy koko ajan: keskikokoiseen puukerrostaloon tarvittava puuaines kasvaa metsissämme puolessa minuutissa.

Jokainen puurakennus on hiilivarasto

"Puusta voidaan tehdä melkein mitä tahansa korvaamaan fossiilisia sekä muita ympäristölle haitallisia raaka-aineita myös rakentamisen saralla.”

MATTI MIKKOLA|PUUTUOTETEOLLISUUS RY

Puu ei rakentamalla lopu

Puu ei siis rakentamalla lopu – kunhan se tulee alueelta, jossa metsien hoito ja hyödyntäminen on yhtä asiantuntevaa ja vastuullista kuin Pohjois-Euroopassa.

Metsä Groupin käyttämästä puusta lähes 90 prosenttia on sertifioitua. Metsäsertifikaatti on tae vastuullisuudesta. Se kertoo metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä. ”Maailman metsistä vain noin 10 prosenttia on sertifioitu”, kertoo Metsä Groupin ympäristöviestinnän asiantuntija Armi Purhonen.

”Käyttämämme puu tulee pohjoisen runsasmetsäisiltä alueilta, joissa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään ja metsien hiilivarastot kasvavat edelleen”, jatkaa Armi Purhonen.

Kuutio puuta sitoo noin 100kg hiilidioksidia.

Metsä Groupin kestävän kehityksen tavoitteena on lisätä merkittävästi metsiin sitoutuneen hiilen määrää  Metsä Group tavoittelee myös  tuotteisiinsa sitoutuneen hiilen määrän lisäämistä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrää kasvatetaan valmistamalla enemmän pitkäikäisiä puutuotteita, jotka varastoivat hiiltä koko elinkaarensa ajan, kuten sahatavaraa ja puuviilutuotteita.

Metsiin sitoutuneen hiilen määrää lisätään tarjoamalla enemmän metsien kasvua nopeuttavia metsänhoitopalveluja sekä kannustamalla metsänomistajia hoitamaan metsiään. 

”Metsä Group toimittaa joka vuosi 30 miljoonaa puun tainta metsänomistajille istutettavaksi. Jokaisen uudistushakkuussa kaadetun puun tilalle istutetaan neljä uutta tainta”, kertoo Armi Purhonen. 

”Meillä on myös tehty valtavan paljon tutkimus- ja kehitystyötä, jonka avulla taimelle voidaan taata mahdollisimman hyvät kasvuolosuhteet sen jälkeen, kun se on istutettu maahan kaadetun puun tilalle kerryttämään uutta hiilivarastoa”, jatkaa Purhonen.

Jokainen puurakennus on hiilivarasto

Puutuote on ilmastoteko

Puulla on ainutlaatuinen kyky imeä hiilidioksidia ilmakehästä ja varastoida sitä. Yksi kilogramma puuta tarvitsee kasvaakseen noin 1,55 kilogrammaa ilman hiilidioksidia, jonka hiili varastoituu puuhun. Nyrkkisääntö on, että yksi kuutiometri puuta varastoi tonnin hiilidioksidia.

”Uusiutuva ja kierrätettävä puu on ilmaston kannalta paras rakennusmateriaali, sillä se varastoi hiiltä itseensä”, sanoo Metsä Woodin kehitysjohtaja Mikko Saavalainen.

Puun kyky varastoida hiiltä ei siis katoa, vaikka puu kaadetaan metsästä. Jalostettu puu on hiilivarasto niin kauan kuin puusta tehty tuote on olemassa. ”Puusta rakennettu talo toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan”, jatkaa Mikko Saavalainen.

Keskiverto suomalainen puinen omakotitalo sitoo puurakenteissaan noin 30 tonnia ilman hiilidioksidia. Se vastaa yhden kuluttajan keskivertoautoilun yli 10 vuoden hiilidioksidipäästöjä.

     

Jokainen puurakennus on hiilivarasto

Puu tuo parempaa kaupunkirakentamista

Puurakentamisen hyödyt – eli materiaalin keveys, nopea rakentaminen sekä ympäristöystävällisyys – tarjoavat innovatiivisia ja kestäviä mahdollisuuksia nykyrakentamiselle etenkin kasvavissa kaupunkiympäristöissä, joissa asuntojen tarve lisääntyy – ja samaan aikaan hyvät rakennuspaikat ovat harvassa.

Puun osuus rakentamisesta on Euroopassa tällä hetkellä noin 5 prosenttia. ”Puun käyttöä tulisi lisätä etenkin kaupungeissa, sillä puurakentamisella voidaan pienentää kaupunkiympäristön hiilijalanjälkeä merkittävästi”, Metsä Woodin Mikko Saavalainen sanoo.

”Jos puun osuus nousisi kaupunkirakentamisessa, niin sillä olisi valtava ilmastovaikutus – eikä meidän silti tarvitsisi karsia rakentamisen laadusta lainkaan. Samat rakenteet, jotka syntyvät betonista tai teräksestä, voitaisiin hyvin tehdä ekologisimpina uusiutuvasta ja kestävästi kasvatetusta puusta”, jatkaa Saavalainen.

     

Jokainen puurakennus on hiilivarasto

Oikea materiaali oikeaan paikkaan

Kaikkea ei kuitenkaan kannata rakentaa puusta, vaan resurssiviisainta on valita oikea materiaali oikeaan paikkaan. ”Tänä päivänä betoni on paras perustuksiin ja lasi toimii ikkunoissa, mutta myös betonitaloa suunniteltaessa kannattaa miettiä, voidaanko jotain rakenteita tehdä kevyempinä puusta”, sanoo Metsä Woodin teknisen asiakaspalvelun johtaja Jussi Björman.

     

Neliömetri puuseinää varastoi 50kg hiiltä

Lähde: Puuinfo         

Kun puusta rakennetaan yksi neliömetri seinää, syntyy noin 50 kilon hiilivarasto. Jos puuseinällä korvataan vastaava betoniseinä, vältetään samalla betoniseinän valmistuksen aiheuttama 110 kilon hiilidioksidipäästö. Puu siis sitoo ilman hiilidioksidia, muut materiaalit tuottavat sitä. 

”Jokainen rakennuksen puuelementti on ilmaston kannalta askel parempaan”, toteaa Jussi Björman.