Exempelkalkyl: Köp av skogsfastighet med stort trädbestånd

Om överlåtaren inte har skogsavdrag och har ägt skogen längre än 10 år, så lönar det sig att överväga en försäljning av skogen till sina barn i stället för att ge den som gåva. Barnet eller sammanslutningen som ägs av flera barn gemensamt får utgående från köpeskillingen rätt till skogsavdrag och den räntefria betalningstiden kan vara till och med 15 år.

Man kan betala köpeskillingen med virkesförsäljningsintäkter och fastighetens kapitalvärde övergår skattefritt till köparen. Om föräldrarna under årens lopp får överflödiga tillgångar, kan man med tre års intervaller ge skattefria gåvor till ett värde av 4 999 euro (samma kalenderdag).

Skogsavdraget bildas enligt följande

Köparen kan dra av en del av skogens anskaffningsutgift i inkomstbeskattningen i form av skogsavdrag.

SKOGSFASTIGHETENS ANSKAFFNINGSUTGIFT UPPSTÅR ENLIGT FÖLJANDE:
Fastighetens köpeskilling 200 000 €
Överlåtelseskatt 4 % +8 000 €
Anskaffningsutgift = 208 000 €

 

Skogsavdraget är 60 % av anskaffningsutgiften dvs. 124 800 euro.
Köparen sparar 30 % skatt på virkesförsäljning på 124 800 euro.*

 

Skattenytta 30 % av 124 800 € 37 440 €
Betald överlåtelseskatt 4 % -8 000 €
Skogsavdragets nettonytta = 29 440 €

*I exempelkalkylen används 30 % kapitalinkomstskatt som antagande. Kapitalinkomstskatten är 30 % till 30 000 euro och 34 % för den del som överskrider 30 000 euro.

Om den köpeskilling på 200 000 euro som köparen har betalt till säljaren i exemplet kommer tillbaka till säljaren som arv eller gåva, så är skattenyttan fortfarande positiv.

1. ALTERNATIV: ARV
Arvsskatt (I kl. en som ärvs) - 21 700 €
Skogsavdragets nettonytta 29 440 €
Skattenytta 7 740 €

 

2. ALTERNATIV: ÖVERLÅTAREN GER TILLBAKA KÖPESKILLINGEN 200 000 € SOM GÅVA TILL ARVINGEN
Gåvoskatt (I kl. en gåvogivare) 22 100 €
Skogsavdragets nettonytta 29 440 €
Skattenytta 7 340 €