Esimerkkilaskelma: Hyväpuustoisen metsätilan kauppa

Jos luovuttajalla ei ole metsävähennystä ja hän on omistanut hyväpuustoisen metsätilan yli 10 vuotta, kannattaa harkita lahjoittamisen sijaan sen myymistä perillisille. Lapsi tai lasten yhteisestä omistuksesta verotuksessa muodostuva yhtymä saa kauppahinnan perusteella metsävähennyksen, ja koroton maksuaika voi olla jopa 15 vuotta.

Kauppasumma voidaan maksaa puunmyyntituloilla, ja tilan pääoma-arvo siirtyy verottomasti ostajalle. Luovuttajille ei tule luovutusvoittoveroa. Mikäli vanhemmille vuosien saatossa kertyy ylimääräisiä varoja, on mahdollista antaa verovapaita lahjoja 4 999 euroa kolmen vuoden välein (sama kalenteripäivä).

Metsävähennyksen muodostuminen

Perillinen voi vähentää metsätilan hankintamenosta osan tuloverotuksessa metsävähennyksenä.

Metsätilan hankintameno muodostuu seuraavasti:
Tilan kauppahinta 200 000 €
Varainsiirtovero 4 % +8 000 €
Hankintameno = 208 000 €

 

Metsävähennys on 60 % hankintamenosta eli 124 800 euroa.
Perillinen säästää puunmyyntitulon verona 30 % 124 800 eurosta.*

 

Verohyöty 30 % 124 800 €:sta 37 440 €
Maksettu varainsiirtovero 4 % -8 000 €
Metsävähennyksen tuoma nettohyöty = 29 440 €

*Esimerkkilaskelmassa on käytetty oletuksena 30 % pääomatuloveroa. Pääomatulovero on 30 000 euroon asti 30 % ja yli 30 000 eurosta 34 %.

Jos esimerkkitapauksessa luovuttajalle maksettu kauppahinta 200 000 € tulee takaisin perilliselle perintönä tai lahjana, verohyöty on edelleen positiivinen.

1. VAIHTOEHTO: PERINTÖ
Perintövero (I lk. 1 perittävä) - 21 700 €
Metsävähennyksen nettohyöty 29 440 €
Verohyöty 7 740 €

 

2. VAIHTOEHTO: LUOVUTTAJA LAHJOITTAA KAUPPAHINNAN
200 000 € TAKAISIN PERILLISELLE
Lahjavero (I lk. 1 lahjoittaja) 22 100 €
Metsävähennyksen nettohyöty 29 440 €
Verohyöty 7 340 €