Exempelkalkyl: Generationsväxling av skogsfastighet till två syskon

I detta exempel delas skogsfastigheten mellan två syskon och vid generationsväxlingen överförs också gårdens huvudbyggnad till följande generation.

Makarna Vera och Valdemar har avstått sitt jordbruk på 1990-talet och bor kvar på gården som Valdemar äger. Lägenheten omfattar 100 hektar skog. Skogens gängse värde är 400 000 €. Åkrarna är sålda. Gårdscentrumets värde inklusive huvudbyggnaden är 150 000 €.

Makarna har två barn, Evert och Ella. Båda är intresserade av skogsbruk. Dessutom är Ella intresserad av att flytta ut till landet, till sin barndoms miljöer. Familjen besluter sig för att göra skilda affärer med Evert och Ella.

Sonen Evert köper ett 70 hektar stort outbrutet område av sin far till ett pris, som motsvarar 76 % av det gängse värdet. Evert får ingen gåvoskattepåföljd. Före köpet verkställs, begärs beskattaren på ett förhandsbesked. Överlåtelsevinsten är skattefri för fadern Valdemar.

Dottern Ella köper tillsammans med sin make ett 30 hektar stort outbrutet område enligt samma principer som Evert. Dessutom köper makarna gårdscentrum med byggnader, också till 76 % av gängse värde. Modern Vera måste ge sin tillåtelse till att det gemensamma hemmet säljs. Det blir ingen gåvoskattepåföljd för Ella och hennes make (förhandsbesked av beskattaren). För Valdemar är köpet ett köp mellan släktingar som är befriad från skatt på överlåtelsevinst och försäljningen av byggnadsplatsen är försäljning av egen bostad, som också är befriad från skatt på överlåtelsevinsst.

Evert och Ella med sin make får rätt att dra av 60 % av skogens anskaffningsvärde som skogsavdrag.