Skogsgåvoavdraget sporrar till generationsväxling på skogsfastighet

Skogsgåvoavdraget lättar på den skattebörda som uppstår hos den som tar över vid en generationsväxling.

Skogsavdraget innebär att den som har mottagit en skogsfastighet som gåva vid generationsväxling av en skogsfastighet kan dra av en del av skogsfastighetens gåvoskatt från sina virkesförsäljningsinkomster. Skogsgåvoavdragets storlek beror på hur stor gåvoskatt som ska betalas vid generationsväxlingen.

I praktiken betalar den som mottar gåvan först gåvoskatt på normalt sätt. Därefter kan mottagaren årligen göra ett skogsgåvoavdrag på högst 50 % av skogsbrukets kapitalinkomst. Avdraget kan göras också från virkesförsäljningar från andra skogsfastigheter som du äger. Avdraget kan endast göras från skogsbrukets rena kapitalinkomst, dvs. det kan inte utnyttjas via förlust som avdrag från andra inkomster.

Utnyttjande av skogsgåvoavdraget är förknippat med en minimiareal som beror på vilken kommun skogen är belägen i. Arealkravet är bundet till mottagare och all skogsmark som mottas med samma gåva kan räknas till arealen. Skogsgåvoavdraget kan endast utnyttjas för gåva som mottas under livstiden och det beviljas inte vid arv, vilket sporrar till planerade generationsväxlingar.