Esimerkkilaskelma: Metsätilan sukupolvenvaihdos kahdelle sisarukselle

Tässä esimerkissä metsätila jaetaan kahdelle sisarukselle, ja sukupolvenvaihdoksessa seuraavalle sukupolvelle siirtyy myös tilan päärakennus.

Puolisot Veera ja Veikko ovat luopuneet 1990-luvulla maataloudesta ja asuvat yhä Veikon omistamalla tilalla. Tilalla on metsää 100 hehtaaria. Metsän käypä arvo on 400 000 €. Pellot on myyty. Tilakeskuksen arvo päärakennuksineen on 150 000 €.

Puolisoilla on kaksi lasta Esko ja Ella. Molemmat ovat kiinnostuneita metsätaloudesta. Lisäksi Ella on kiinnostunut muuttamaan maalle lapsuuden kotiinsa. Perheessä päädytään tekemään erilliset kaupat Eskon ja Ellan kanssa.

Poika Esko ostaa isältään 70 hehtaarin määräalan hintaan, joka on 76 % alueen käyvästä arvosta. Eskolle ei tule lahjaveroseuraamusta. Tästä on ennen kauppaa haettu verottajalta ennakkopäätös. Veikko-isälle luovutusvoitto on verovapaa.

Tytär Ella ostaa puolisonsa kanssa isältään 30 hehtaarin määräalan samoin periaattein, kuin Esko. Lisäksi he ostavat isältään tilakeskuksen rakennuksineen, myös hintaan 76 % käyvästä arvosta. Veera-äidiltä tarvitaan lupa yhteisen kodin myyntiin. Ellalle ja hänen puolisolleen ei tule lahjaveroseuraamusta (ennakkopäätös haettu). Veikolle määräalan myynti on luovutusvoiton verosta vapaa sukulaiskauppa ja kodin myynti rakennuspaikkoineen on luovutusvoiton verosta vapaa oman asunnon myynti.

Esko sekä Ella puolisonsa kanssa saavat oikeuden vähentää metsäverotuksessaan 60 % metsän hankintamenosta metsävähennyksenä.