Det går inte längre att placera nya medel i A- och B-tilläggsandelar

Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelningsmodell har förnyats från ingången av 2022 och Metsä1-tilläggsandelen ersätter A-tilläggsandelen som objekt för nya placeringar. A- och B-tilläggsandelarna är fortfarande i kraft, men det går inte längre att placera nya medel i dem. Om du vill, kan du konvertera dina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar.

Kapitalbonus som har införtjänats före 2022 får dock enligt medlemmens val användas till A-tilläggsandelar eller Metsä1-tilläggsandelar till utgången av 2023 enligt kapitalbonusens normala brukstid, om medlemmen ännu har A-tilläggsandelar och de har rätt till kapitalbonus.

Om du vill frigöra medel som placerats i A- eller B-tilläggsandelar kan du göra detta med en skriftlig uppsägningsanmälan. Vi betalar ut de medel du har haft placerade i A-tilläggsandelar i månadsskiftet juni-juli av det år som följer efter anmälan och de medel du har haft placerade i B-tilläggsandelar ett och ett halvt år efter årsskiftet av det år då du lämnar uppsägningsanmälan. Om medlemskapet i andelslaget fortsätter, löper räntan på de uppsagda tilläggsandelarna tills de betalas tillbaka.