Teckna Metsä1-tilläggsandelar 15 % billigare

Då du placerar i Metsä1-tilläggsandelar, får du samtidigt rätt till Kapitalbonus. Kapitalbonus innebär att du under de två kalenderår (sk. bruksperiod) som följer efter det år då du tecknade Metsä1-tilläggsandelarna kan teckna nya Metsä1-tilläggsandelar förmånligare, dvs. du betalar endast 85 % av teckningspriset för dem.

Återstoden (15 procent) dvs. fondförhöjningsandelen betalas av Metsäliitto Osuuskunta. Du får alltså en kapitalbonus per Metsä1-tilläggsandel som du tecknar, dvs. rätt att under bruksperioden teckna en Metsä1-tilläggsandel till nedsatt teckningspris.

Maximal avkastning uppnås genom en långsiktig placering på minst fem år. Det lönar sig att behålla de förmånligt tecknade Metsä1-tilläggsandelarna under två hela kalenderår efter bruksperioden. Skulle du säga upp Metsä1-tilläggsandelarna tidigare förlorar du den fondförhöjningsandel som Metsäliitto Osuuskunta betalat (15 procent av det nominella värdet).

Så här kommer du med

Kapitalbonus ger skogsägare som är intresserade av långsiktigt placerande en möjlighet att maximera avkastningen av sina skogspengar.

Voitonjako 2022 sv.jpg

 1. 1. året: Förvärvningsperiod

  Under det första kalenderåret placerar du medel från virkesförsäljning eller andelsräntor i Metsä1-tilläggsandelar till normalt pris. På det sättet får du möjlighet att dra nytta av Kapitalbonus.

 2. 2. och 3. året: Bruksperiod

  Under bruksperioden som sträcker sig över två följande kalenderår kan du använda virkesförsäljningsinkomster för att teckna Metsä1-tilläggsandelar till nedsatt pris till ett lika stort belopp som under förvärvningsperioden.

  Du betalar 85 procent av Metsä1-tilläggsandelarnas nominella värde och vi betalar återstående 15 procent (fondförhöjningsandel). Du får dem alltså med en rejäl rabatt och räntan löper på placeringen på normalt sätt enligt det räntebeslut som fullmäktige har fattat.

 3. 4. och 5. året: Bindningsperiod

  Dina Metsä1-tilläggsandelar växer ränta under två följande kalenderår. Om du säger upp dina andelar som är bundna till Kapitalbonus under bindningsperioden, går du miste om den fondförhöjningsandel som vi har betalat – räntorna och den del du själv har betalat får du tillbaka enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar. Efter bindningstiden kan du lyfta dina Metsä1-tilläggsandelar jämte ränta eller fortsätta placeringen enligt normala regler för Metsä1-tilläggsandelar.

Genom att göra en andelsplacering i Metsäliitto Osuuskunta, intygar medlemmen att hen har bekantat sig med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar, det presentationsdokument som beskriver Metsäliitto Osuuskunta och dess tilläggsandelar, allmänna villkor och emissionsvillkor för tilläggsandelar samt allmänna villkor och emissionsvillkor för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar och godkänner dem. Tilläggsuppgifter och ovan nämnda dokument finns i listan till höger.
Tidigare vinstutdelning är inte en garanti för kommande vinstutdelning eller avkastning. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar årligen beslut om andelsräntor och annan vinstutdelning på styrelsens förslag.