Uusien varojen sijoittaminen A- ja B-lisäosuuksiin on päättynyt

Metsäliitto Osuuskunnan voitonjakomalli uudistui vuoden 2022 alussa, ja Metsä1-lisäosuus on korvannut A-lisäosuudet uusien sijoitusten kohteena. A- ja B-lisäosuudet säilyvät edelleen voimassa, mutta niihin ei voi enää sijoittaa uusia varoja. Halutessasi voit muuntaa A-lisäosuutesi Metsä1-lisäosuuksiksi.

Ennen vuotta 2022 ansaittuja pääomabonuksia voi kuitenkin käyttää jäsenen valinnan mukaan joko A-lisäosuuksiin tai Metsä1-lisäosuuksiin vuoden 2023 loppuun saakka niiden normaalin käyttöajan mukaan siinä tapauksessa, kun jäsenellä on vielä A-lisäosuuksia ja niihin sisältyy pääomabonusoikeutta.

Jos haluat vapauttaa A- tai B-lisäosuuksiin sijoittamiasi varoja, se onnistuu kirjallisella lisäosuuksien irtisanomisilmoituksella. Maksamme A-lisäosuuksiin sijoittamasi rahat tilillesi ilmoitustasi seuraavan vuoden kesä-heinäkuun vaihteessa ja B-lisäosuuksiin sijoittamasi rahat puolentoista vuoden kuluttua irtisanomisilmoitusta seuraavasta vuodenvaihteesta. Osuuskunnan jäsenyyden jatkuessa irtisanotuille lisäosuuksille maksetaan korkoa palautushetkeen saakka.