Du kan konvertera dina nuvarande A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar

Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelningsmodell har förnyats från början av 2022 och Metsä1-tilläggsandelarna har ersatt A-tilläggsandelarna som objekt för nya placeringar. A- och B-tilläggsandelarna är fortfarande i kraft, men efter 1.1.2022 kan man inte längre placera i dem.* Om du vill kan du konvertera alla eller en del av dina A-tilläggsandelar till ett lika stort antal Metsä1-tilläggsandelar, dvs, konverteringsförhållandet är 1:1.

Konvertering av A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar börjar gälla efter utgången av det kalenderår som Metsäliitto Osuuskunta tog emot ägarmedlemmens ansökan om konvertering. Konverteringen av ägarmedlemmens A-tilläggsandelar sker i åldersordningen så att den äldsta A-tilläggsandelen konverteras först. Kapitalbonus bevaras, men Kapitalbonus som införtjänas efter 1.1.2022 kan endast användas för att teckna Metsä1-tilläggsandelar.*

Konverteringen går enkelt att utföra i Metsäverkko

Konverteringsbegäran kan enkelt göras i Metsäverkkos konverteringsverktyg, vilket skogsägaren kan använda för att meddela om hon önskar att hennes A-tilläggsandelar konverteras till Metsä1-tilläggsandelar.

Då medlemmen loggar in i Metsäverkko och väljer avsnittet Placeringar, kan medlemmen meddela sin önskan med konverteringsverktyget. I avsnittet visas hur stora placeringar medlemmen har i Metsäliitto Osuuskunta samt konverteringens effekt på eventuell Kapitalbonus och den fondförhöjning av A-tilläggsandelar som har tecknats med kapitalbonus. Om en medlem vill konvertera sina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar, kan man med konverteringsverktyget meddela om man vill konvertera alla tilläggsandelar eller ett visst antal av dem.

Konverteringen kan utföras av naturliga personer och medlemskapens generalbefullmäktigade personer. I medlemskap med flera delägare utförs godkännandet av alla delägare, utom i det fall att medlemskapet har en generalbefullmäktigad som kan godkänna konverteringen för allas räkning. En bekräftelse över konverteringen sänds till delägarnas e-post.

Konverteringen kan också meddelas på ändringsblanketten och medlemmarna kan meddela sin önskan att konvertera A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar genom att fylla i blanketten och sända den till Metsä Groups kundtjänst.

Om en ägarmedlem inte vill konvertera alla A-tilläggsandelar, kan ägarmedlemmen göra en ny konverteringsbegäran för de återstående A-tilläggsandelarna senare. Konverteringen sker alltid den första januari av det år som följer efter att konverteringsbegäran har lämnats, dvs. konverteringar som meddelas 2022 utförs 1.1.2023. En konverteringsbegäran kan dock inte ångras.

* Med undantag för medlemmens möjlighet att teckna A-tilläggsandelar med Kapitalbonus som har införtjänats före 2022 i enlighet med deras bruksperiod under åren 2022–2023, om medlemmen har kvar A-tilläggsandelar och dessa är förknippade med kapitalbonus.

Så här konverterar du A-tilläggsandelarna till Metsä1-tilläggsandelar

 1. 1

  Meddela vilka A-tilläggsandelar som ska konverteras till Metsä1-tilläggsandelar.

  Du kan utföra konverteringen i Metsäverkkos avsnitt Placeringar med hjälp av konverteringsverktyget eller på en konverteringsblankett genom att leverera den till Metsäliitto Osuuskuntas kundtjänst.

  Du kan konvertera alla eller en del av dina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar.

 2. 2

  Konvertering sker den 1 januari efter meddelandet.

  Konverteringen sker i åldersordningen med början från de äldsta andelarna.

Om ägarmedlemmen konverterar A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar, kan Kapitalbonus som eventuellt anknyter till A-tilläggsandelarna efter konvertering endast användas för teckning av Metsä1-tilläggsandelar under den återstående bruk perioden för Kapitalbonus. A-tilläggsandelar som sagts upp kan inte konverteras.