Metsä Groupin tuotteet valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta, ja ne tarjoavat vastuullisia vaihtoehtoja fossiilisista raaka-aineista valmistetuille tuotteille. Liiketoiminta-alueemme muodostavat vahvan arvoketjun, jossa puuta käytetään tehokkaasti eniten arvoa tuottavaan tarkoitukseen.

Metsä Group arvioi jatkuvasti liiketoimintansa kannattavuutta ja ympäristövaikutuksia.Pyrimme jatkuvasti kehittämään ympäristösuorituskykyämme. Tavoitteemme on vähentää edelleen fossiilisia hiilidioksidipäästöjämme. Hyödynnämme teknologioita ja prosesseja, joiden avulla voimme pienentää ympäristövaikutustamme. Hyödynnämme tuotannon sivuvirrat joko materiaaleina tai energiantuotannossa, ja minimoimme näin jätteen määrän. Käytämme kaikkia resursseja, materiaaleja, energiaa ja vettä tehokkaasti.

Metsä Group hankkii puuta pohjoisista metsistä, jotka kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Vastuulliset metsänhoidon käytäntömme varmistavat metsien uudistumisen.

Valtaosa Metsä Groupin hankkimasta puusta tulee sertifioiduista metsistä. Riippumattoman osapuolen tekemä metsäsertifiointi varmistaa metsän laillisen käytön ja vastuullisen hoidon, turvaten näin monimuotoisuuden säilymisen. Tiedämme aina käyttämämme puun alkuperän, ja pystymme varmistamaan sen laillisen alkuperän ja toimitusketjun vastuullisuuden.

Pidä nämä periaatteet mielessäsi

  • Arvostamme metsiä sekä luontoa ja sen monimuotoisuutta. Pidämme tärkeänä myös metsien monipuolista käyttöä. 
  • Tunnemme aina käyttämämme puun alkuperän.
  • Tiedostamme ympäristövastuumme, ja noudatamme lainsäädännön vaatimuksia.
  • Ennakoiva ympäristönsuojelu on toimintamme lähtökohta.
  • Ryhdymme viipymättä toimenpiteisiin, jos havaitsemme tilanteita, jotka voivat aiheuttaa ympäristöriskin.
  • Mittaamme ympäristösuorituskykyämme tarkasti ja raportoimme siitä avoimesti mm. valvovalle viranomaiselle.
  • Minimoimme jätteen määrän, ja käsittelemme kaikki tuotannon sivuvirrat ja jätteet sääntöjen mukaisesti.
MUISTA AINA TÄMÄ
Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti ympäristösuorituskykyämme.