Miten ilmoitan väärinkäytöksistä?

Metsä Group haluaa rohkaista henkilöstöään ja sidosryhmiensä edustajia esittämään kysymyksiä ja nostamaan esiin sen toimintaan liittyviä epäkohtia. Kaikki vilpittömässä mielessä ilmoitetut epäkohdat ja raportoidut rikkomukset tutkitaan ja niiden osalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Metsä Groupin eettinen ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä: kaikesta, mikä rikkoo lakia tai ei vastaa Metsä Groupin arvoja tai eettisiä toimintaperiaatteita.

Kannustamme ilmoittamaan epäkohdista omalla nimellä, mutta ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi. Metsä Group on sitoutunut suojelemaan kaikkien niiden henkilöiden oikeuksia ja yksityisyyttä, jotka tekevät ilmoituksen vilpittömässä mielessä eikä salli vastatoimia ilmoittajaa kohtaan.

Ilmoituksen tekemisestä on kerrottu tarkemmin Metsä Groupin eettisissä toimintaperiaatteissa.