Kaikenlainen vilpillinen toiminta on kiellettyä Metsä Groupissa. Tällä tarkoitetaan väärinkäytösten sekä epärehellisen toiminnan eri muotoja, kuten huijaamista, perusteettomia vaatimuksia ja väärennettyjä laskuja sekä tärkeiden tosiasioiden pimittämistä ja asiakirjojen väärentämistä. Väärinkäytösten tavoitteena on yleensä rahan tai muiden taloudellisten etujen tai palvelujen oikeudeton saaminen.

Metsä Groupin henkilöstöllä on velvollisuus toimia lahjomattomasti ja pitää henkilökohtaiset raha-asiat täysin erillään Metsä Groupin raha-asioista. Kaikki väärinkäytöstapaukset johtavat sisäisiin toimenpiteisiin. Rikollisesta toiminnasta ilmoitetaan viranomaisille, ja toimintaan osallisille voi koitua rikoisoikeudellisia seuraamuksia.
Pidä nämä periaatteet mielessäsi

  • Tarkista laskut huolellisesti varmistaaksesi, että laskutettu summa vastaa sovittua palvelua tai tuotetoimitusta.
  • Älä koskaan sekoita henkilökohtaisia ja yhtiön raha-asioita edes tilapäisesti.
  • Noudata Metsä Groupin matkustussääntöjä ja kuluohjeita.
  • Muista, että Metsä Groupin omaisuuden väärinkäyttö on kiellettyä.
  • Ilmoita viipymättä, jos epäilet väärinkäytöstä tai havaitset, että Metsä Groupin henkilöstöön kuuluva tai liikekumppani toimii epäilyttävästi.
MUISTA AINA TÄMÄ
Vilpillinen toiminta ei ole koskaan hyväksyttävää.