Työkykyinen, motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö on yksi menestystekijöistämme. Metsä Groupissa työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat olennainen osa päivittäistä johtamista, jossa ongelmien ennaltaehkäisy on avainasemassa.

Metsä Group on sitoutunut tarjoamaan turvalliset ja työkykyä tukevat työolot henkilöstölleen ja liikekumppaneilleen. Turvallisuus on etusijalla kaikessa toiminnassamme, ja tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Kaikkien, myös liikekumppaniemme, tulee olla tietoisia sovellettavista työturvallisuusstandardeista, -ohjeista ja -käytännöistä ja noudattaa niitä. Olemme kaikki vastuussa työpaikkamme turvallisuudesta ja tapaturmia ehkäisevän toimintakulttuurin
edistämisestä. Emme epäröi puuttua epäkohtiin ja ryhtyä korjaaviin toimiin, jos havaitsemme turvallisuutta vaarantavia tilanteita tai käytöstä.

Haluamme henkilöstömme voivan hyvin sekä työssä että vapaa-ajalla. Olemme sitoutuneet edistämään henkilöstömme fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, ja tarjoamme niiden tueksi erilaisia käytäntöjä. Jokainen vastaa kuitenkin itse hyvinvointinsa aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Pidä nämä periaatteet mielessäsi

  • Varmista, että tunnet turvallisuusohjeet ja saat asiaankuuluvaa turvallisuuskoulutusta.
  • Ryhdy korjaaviin toimiin tai ilmoita heti, jos havaitset turvallisuutta vaarantavia tilanteita tai käytöstä.
  • Pidä huolta omasta terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi.
  • Huolehdi myös kollegojen ja vierailijoiden turvallisuudesta.
  • Muista, että työympäristössämme ei sallita alkoholia eikä huumausaineita.
MUISTA AINA TÄMÄ
Turvallisuus alkaa minusta!