Metsä Group varmistaa tuotteidensa turvallisuuden koko arvoketjussaan. Tärkein raaka-aineemme on puu, jonka alkuperän tiedämme aina. Muut raaka-aineet tulevat luotettavilta toimittajilta, jotka noudattavat Metsä Groupin toimittajien eettisiä ohjeita, joihin kuuluu myös tuoteturvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Metsä Groupin tehtailla noudatetaan hyviä tuotantotapoja, ja niillä on asianmukaiset sertifioidut laatujärjestelmät. Tehtailla, joilla valmistetaan elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tulevia tuotteita, kuten kartonkeja, noudatetaan samoja tuoteturvallisuusvaatimuksia kuin elintarviketeollisuudessa.

Testaamme tuotteemme omien prosessiemme mukaisesti ja lisäksi käytämme valtuutettuja ulkopuolisia tahoja varmistaaksemme, että tuotteemme täyttävät eri markkina-alueiden vaatimukset.

Tehtailla ja asiantuntijatiimeissä tehtävä työ varmistaa tuotteidemme turvallisuuden. Seuraamme tarkasti tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön muutoksia ja markkinoilta tulevia viestejä. Tuotantohenkilöstömme on koulutettu kiinnittämään huomiota siisteyteen ja puhtauteen sekä järjestystä ylläpitäviin työtapoihin ja työympäristöön.

Pidä nämä periaatteet mielessäsi

  • Emme tingi tuoteturvallisuudesta. Tuotteemme ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle. 
  • Noudatamme lainsäädännön vaatimuksia, standardeja ja ohjeita, kuten elintarvikekontakti- ja rakennusmateriaaleille asetettuja vaatimuksia.
  • Varmistamme, että kaikki tuoteturvallisuutta koskevat selvityksemme ovat ajan tasalla.
  • Huolehdimme tuoteturvallisuuskoulutuksesta.
MUISTA AINA TÄMÄ
Tuotteidemme turvallisuus varmistetaan toimitusketjun kaikissa vaiheissa.