Taloudelliset ja ei-taloudelliset tiedot on esitettävä todenmukaisesti ja läpinäkyvästi. Vilpillisenä toimintana voidaan pitää esimerkiksi liiketoimien epätarkkaa kirjaamista sekä harhaanjohtavan tiedon antamista tai muiden rohkaisemista tai painostamista harhaanjohtavan tiedon antamiseen.

Kaikki taloudelliset tiedot on kirjattava tarkasti ja oikea-aikaisesti kirjanpitoon soveltuvan lainsäädännön sekä taloudellista raportointia koskevien paikallisten ja kansainvälisten säännösten sekä Metsä Groupin politiikkojen ja ohjeiden mukaisesti. Myös verot ja verojen kaltaiset maksut on raportoitava ja maksettava soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja oikea-aikaisesti.

Metsä Group noudattaa soveltuvaa rahanpesuun liittyvää lainsäädäntöä. Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisesta toiminnasta saadun rahan tai omaisuuden alkuperän peittämistä niin, että ne näyttävät tulevan laillisesta lähteestä. Osallistuminen rahanpesuun liittyvään toimintaan on estettävä asianmukaisin varotoimin.

Pidä nämä periaatteet mielessäsi

  • Varmista osaltasi, että kaikki taloudellinen ja ei-taloudellinen raportointi antaa oikean ja riittävän kuvan.
  • Älä pimitä taloudellisesti tärkeää tietoa. Älä myöskään luo harhaanjohtavaa tietoa.
  • Tarkkaile epätavallisia tai monimutkaisia maksurakenteita. Kiinnitä huomiota maksupyyntöihin, joissa edellytetään maksua kyseessä olevaan liiketoimeen liittymättömälle tilille, maahan tai kolmannelle osapuolelle.
  • Ilmoita viipymättä, jos havaitset haraahjohtavaa tietoa.
MUISTA AINA TÄMÄ
Esitämme taloustietomme todenmukaisesti ja läpinäkyvästi.