Metsä Groupissa tuetaan kaikkien ammatillista kehittymistä ja menestystä.

Noudatamme toimintamaissamme sovellettavia työehtokäytäntöjä paikallisen lainsäädännön lisäksi. Edistämme oikeudenmukaista ja kilpailukykyistä palkkausta houkutellaksemme parhaat osaajat ja sitouttaaksemme heidät. Kunnioitamme toiminnassamme kaikkia työsuhteisiin liittyviä oikeuksia, kuten yhdistymisvapautta ja oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen.

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että toiminnassamme tai toimitusketjussamme ei esiinny orjuutta missään muodossa. Noudatamme vähimmäistyöikää koskevia kansallisia lakeja ja sovellettavia kansainvälisiä standardeja kaikissa toimintamaissamme. Emme palkkaa työntekijöitä, jotka eivät ole paikallisen lainsäädännön mukaan työikäisiä. Emme myöskään palkkaa nuoria (alle 18-vuotiaita) työntekijöitä töihin, jotka voivat vaarantaa heidän terveytensä tai turvallisuutensa.

Pidä nämä periaatteet mielessäsi

  • Sinulla on oikeus ilmaista mielipiteesi ja tulla kuulluksi.
  • Sinulla on oikeus allekirjoitettuun työsopimukseen ymmärtämälläsi kielellä.
  • Sinulla on oikeus irtisanoutua työsopimuksesi ehtojen, sovellettavan lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti. 
  • Sinulla on oikeus kuulua tai olla kuulumatta ammattiliittoon.
  • Sinulla on oikeus oikeudenmukaiseen korvaukseen ja muihin työehtoihin paikallisen lainsäädännön ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti. 
MUISTA AINA TÄMÄ
Kunnioitamme työsuhteisiin liittyviä oikeuksia.