Lahjat ja vieraanvaraisuus ovat joissakin tapauksissa normaali osa liikesuhteiden rakentamista ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Metsä Groupin ohjeiden mukaan asianmukainen lahja saa olla arvoltaan vain nimellinen ja vieraanvaraisuuden tulee olla arvoltaan kohtuullista.

On ehdottomasti kiellettyä ottaa vastaan, tarjota tai luvata lahjoja tai vieraanvaraisuutta, jotka saattaisivat vaikuttaa tai edes näyttää vaikuttavan päätöksentekoon. On tärkeä ymmärtää, että lahjoja ja vieraanvaraisuutta voidaan joissakin tapauksissa pitää korruptiona tai ne voivat synnyttää eturistiriitoja etenkin viranomaisten kanssa toimittaessa.

Lahjojen ja vieraanvaraisuuden on aina oltava soveltuvan lainsäädännön mukaisia, ja niille on oltava hyväksyttävä liiketoimintaperuste. Lahjojen ja vieraanvaraisuuden osalta tulee noudattaa avoimuuden periaatetta, ja niiden tulee olla oikeassa suhteessa Metsä Groupin liiketoimintaan kyseisessä yhteydessä. Metsä Groupin henkilöstö ei saa hyväksyä tai tarjota näiden periaatteiden vastaisia lahjoja tai vieraanvaraisuutta. 

Pidä nämä periaatteet mielessäsi

Lahjat ja vieraanvaraisuus eivät saa koskaan:

  • olla arvoltaan enemmän kuin nimellisiä (lahjat) tai kohtuullisia (vieraanvaraisuus) paikalliseen kulttuuriin ja elintasoon verrattuna.
  • toistua liian usein tai tapahtua sopimattomaan aikaan. Tämä koskee sekä lahjojen ja vieraanvaraisuuden tarjoamista että vastaanottamista. 
  • rikkoa vastaanottajan organisaation tiedossa olevia sääntöjä tai käytäntöjä.
  • olla luonteeltaan sopimattomia.
  • liittyä toimintaan viranomaisten kanssa, ellei paikallinen lainsäädäntö sitä salli. Tämä koskee sekä lahjojen ja vieraanvaraisuuden tarjoamista että vastaanottamista.
MUISTA AINA TÄMÄ
Lahjat ja vieraanvaraisuus eivät saa edes näyttää vaikuttavan päätöksentekoon.