Edistämme liiketoimintaamme ja sen kasvua omien saavutustemme kautta, emme laittomin tai epäeettisin keinoin. Emme hyväksy korruptiota missään muodossa.

Korruptiolla tarkoitetaan yleisesti henkilökohtaisen edun tai liiketoimintaedun saamista asiattomin
tai laittomin keinoin tai tällaisen toimenpiteen yritystä. Korruptioon voi liittyä epäasiallisia maksusuorituksia, kuten liian suuria palkkioita, hyvityksiä tai muita aiheettomia maksuja, matkakulujen korvaamista tai lahjoituksiin tai sponsorointiin liittyviä epäasiallisia pyyntöjä. Myös lahjoja ja vieraanvaraisuutta voidaan joissakin tapauksissa pitää korruptiona. Korruptio voi olla myös piilevää. 

Lahjonta on korruption yleisin muoto. Lahjonta on aiheettoman taloudellisen tai muun edun tarjoamista, lupaamista, antamista tai hyväksymistä, jossa tarkoituksena on liiketoiminnan edistäminen tai säilyttäminen tai muiden etujen, kuten myönteisten viranomaispäätösten,
saaminen tai jatkaminen. Henkilöstömme tai meitä edustavat tahot eivät saa koskaan tarjota tai
vastaanottaa etuja, joiden tarkoituksena on tai voi vaikuttaa olevan suostutella joku toimimaan edun tarjoajan oman tai Metsä Groupin edun mukaisesti tai pyrkiä muutoin vaikuttamaan päätöksentekoon.

Pidä nämä periaatteet mielessäsi

  • Älä koskaan tarjoa etua, jonka tarkoituksena on suostutella joku toimimaan oman etusi tai Metsä Groupin edun mukaisesti. 
  • Ole erityisen varovainen toimiessasi viranomaisten kanssa. Älä koskaan tarjoa mitään etua, joka saattaisi vaikuttaa viranomaisen puolueettomuuteen. 
  • Laittomien toimien salaaminen tai peittely on kiellettyä.
MUISTA AINA TÄMÄ
Korruptio ei ole hyväksyttävää missään muodossa.