Toimimme rehellisesti ja eettisesti, ja noudatamme toimintaamme soveltuvaa lainsäädäntöä. Edellytämme samaa kaikilta liikekumppaneiltamme. Tämä tarkoittaa muun muassa soveltuvien kauppapakotteiden sekä tullin tuonti- ja vientisäännösten noudattamista.

Jotta voimme täyttää meihin kohdistuvat vaatimukset ja pienentää laittoman toiminnan tai kielteisen julkisuuden riskiä, on meidän tunnettava asiakkaamme, myyntiedustajamme, toimittajamme ja muut liikekumppanimme. Valitsemme kaikki liikekumppanimme huolellisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uuteen liiketoimintaan tai liiketoiminnan jatkamiseen olemassa olevien liikekumppaneiden kanssa maissa, joihin kohdistuu kauppapakotteita tai joissa esiintyy paljon korruptiota.    

Pidä nämä periaatteet mielessäsi

Noudata sisäisiä prosessejamme varmistaaksesi, että: 

  • tavaroiden ja palveluiden toimittajat sitoutuvat Metsä Groupin toimittajien eettisiin ohjeisiin ja myyntiedustajat näihin eettisiin toimintaperiaatteisiin.
  • nykyiset ja uudet liikekumppanit tarkastetaan kauppapakotteiden, rahanpesun, ihmisoikeusrikkomusten sekä muun sellaisen toiminnan osalta, joka vähentää luottamusta liikekumppaniin, sen johtoon tai toimintaan.
  • nykyistä ja uusista liikekumppaneista on tehty tarvittavat taloudelliset arvioinnit.
MUISTA AINA TÄMÄ
Tunne liikekumppanisi.