Metsä Group on sitoutunut näihin eettisiin toimintaperiaatteisiin, joiden tulee olla kaikkien saatavilla ja ymmärrettävissä ja joita tulee soveltaa koko Metsä Groupissa. Toimintaamme ohjaavat aina arvomme: vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen. Arvomme ovat perusta myös eettisille toimintaperiaatteillemme.

Edellytämme henkilöstömme toimivan eettisesti ja tekevän vastuullisia valintoja. Noudatamme toiminnassamme aina lainsäädäntöä, näitä eettisiä periaatteita ja Metsä Groupin politiikkoja. Metsä Group on sitoutunut kunnioittamaan myös kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Toimimme rehellisesti, lahjomattomasti ja läpinäkyvästi kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Kysymme, jos jokin on epäselvää tai tuntuu väärältä. Löydät lisätietoja väärinkäytösten ilmoittamisesta täältä.

Esimiesten tehtävänä on näyttää esimerkkiä ja varmistaa, että nämä periaatteet ovat kaikkien tiedossa.

Pyrimme Metsä Groupissa jatkuvasti toimimaan yhä vastuullisemmin. Edistämme osaltamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, ja olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen. Pidämme aktiivisesti yhteyttä sidosryhmiimme, ja arvostamme heidän tukeaan toimintamme jatkuvassa kehittämisessä.

Metsä Groupin yhtiöiden ja henkilöstön sekä soveltuvin osin myös liikekumppaniemme on noudatettava näitä eettisiä toimintaperiaatteita. Toimintaperiaatteissa kuvataan myös, millainen käytös ei ole hyväksyttävää. Eettisten toimintaperiaatteiden rikkominen voi johtaa sisäisiin kurinpitotoimiin. Laittomasta toiminnasta ilmoitetaan viranomaisille.

Toimittajiemme tulee noudattaa Metsä Groupin toimittajien eettisiä ohjeita. Näin pyrimme varmistamaan toimitusketjumme vastuullisuuden ja eettisen liiketoiminnan periaatteiden noudattamisen.

Nämä 15 eettistä periaatetta ovat yhteenveto Metsä Groupin sitoutumisesta liiketoiminnan vastuullisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen. Periaatteita on tulkittava aina vilpittömästi sekä Metsä Groupin edun mukaisesti.