Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, emmekä suvaitse minkäänlaisia ihmisoikeusrikkomuksia. Tiedostamme, että voimme toiminnallamme edistää ihmisoikeuksien toteutumista, ja velvollisuutemme on puuttua havaitsemiimme loukkauksiin.

Henkilöstömme tulee kunnioittaa kollegojen, asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien ihmisoikeuksia.

Metsä Group kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien mukaisesti. Olemme sitoutuneet toimimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti, ja odotamme samaa liikekumppaneiltamme. Olemme myös sitoutuneet varmistamaan, että liiketoiminnassamme ja toimitusketjussamme ei esiinny lapsityövoiman käyttöä, pakkotyötä, ihmiskauppaa tai muunlaista nykyajan orjuutta.

Pidä nämä periaatteet mielessäsi

Edellytämme henkilöstömme huomioivan ihmisoikeudet päivittäisessä työssään esimerkiksi seuraavilla alueilla:

  • Oikeudenmukaiset työsuhteen ehdot
  • Syrjinnän ja häirinnän kielto
  • Lapsityövoiman ja pakkotyövoiman käytön kielto
  • Järjestäytymisvapaus ja työehtoneuvottelut
  • Yksityisyyden suoja
MUISTA AINA TÄMÄ
Kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme.