Henkilöstömme on toimittava Metsä Groupin edun mukaisesti ja vältettävä eturistiriitoja. Eturistiriita voi syntyä, mikäli henkilön ja Metsä Groupin edut eivät ole yhdenmukaiset, vaikka toiminta, päätös tai niiden lopputulos vaikuttaisikin kaikille hyödylliseltä. Tällaiset edut voivat olla luonteeltaan taloudellisia tai ei-taloudellisia, ja niillä voidaan tarkoittaa mitä tahansa päätöksentekoon vaikuttavaa tekijää.

Eturistiriitojen tunnistaminen on tärkeää. Erityistä huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi tilanteisiin, joissa perheenjäsen tai muu läheinen henkilö on jollakin tavalla osallisena. Vaikutelma eturistiriidasta voi syntyä, vaikka tilanteessa ei olisi mitään väärää. Pelkästään tällaisella vaikutelmalla voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Metsä Groupin maineeseen ja liiketoimintaan. 

Pidä nämä periaatteet mielessäsi

  • Ilmoita viipymättä, jos havaitset mahdollisen tai todellisen eturistiriidan. Eturistiriidat voidaan usein ratkaista avoimella ja rehellisellä keskustelulla.
  • Pidä Metsä Groupin liiketoiminta erillään omasta tai perheenjäsentesi, läheisten ystäviesi tai muun lähipiirisi liiketoiminnasta.
  • Jäävää itseäsi selkeästi päätöksenteosta, jos siihen liittyy läheinen henkilökohtainen yhteys.
  • Älä ota vastaan tai jatka sellaista Metsä Groupin ulkoisia työtehtäviä tai toimeksiantoja, jotka voi aiheuttaa eturistiriitoja. 
  • Muista, että Metsä Groupissa raportointisuhteet sukulaisten tai intiimissä suhteessa olevien henkilöiden välillä on kielletty. 
MUISTA AINA TÄMÄ
Avoin ja rehellinen keskustelu on paras tapa välttää eturistiriidat.