Eettiset toimintaperiaatteet

Metsä Groupin
eettiset
toiminta-
periaatteet


Eettiset toimintaperiaatteet näkyvät arjen tekoina

Metsä Groupin toimintaa ohjaavat konsernin omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä arvot. Meidän kaikkien on omassa työssämme syytä tuntea nämä ja varmistaa, että teemme työtämme niiden ohjauksen mukaisesti. Työn tekemisen tapaa kuvataan tarkemmin nyt uudistetuissa eettisissä toimintaperiaatteissamme.

Jokaisen metsägroupilaisen on syytä perehtyä näihin eettisiin toimintaperiaatteisiin ja samalla miettiä omia ja työyhteisönsä toimintatapoja. Varmasti me kaikki löydämme omalla kohdallamme kehitettävää, jotta voimme varmistaa eettisen toiminnan toteutumisen koko työyhteisössämme.

Vaikka oikein toimiminen onkin jokaisen yksilön vastuulla, haluan korostaa johdon ja esimiesten toiminnan ja hyvän esimerkin näyttämisen tärkeyttä. Eettisten toimintaperiaatteiden ei tule näkyä juhlapuheina, vaan paremminkin arjen tekoina ja valintoina.

Ollaan avoimia palautteelle, ja toteutetaan tässäkin asiassa uudistumisen ja jatkuvan parantamisen periaatetta. Siten luomme meille kaikille paremman työyhteisön ja toteutamme arvoamme vastuullisesta tuloksenteosta.

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja