Kehity metsäteollisuuden eturivissä

Metsä Groupin investointihankkeet

 

Investointeja tulevaisuuden kasvuun

Liiketoimintojemme kasvu- ja kannattavuusnäkymät ovat hyvät. Metsä Group investoi tuotantonsa kasvattamiseen ja kehittämiseen vuosina 2015–2018 noin kaksi miljardia euroa, josta valtaosan Suomeen. Seuraavassa vaiheessa Metsä Group suunnittelee uutta biotuotetehdasta Kemiin, uutta mäntysahaa Raumalle sekä Ruotsissa sijaitsevan Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäistä vaihetta. Toteutuessaan näiden investointien arvo olisi yhteensä noin kaksi miljardia euroa vuosina
2020–2023.

Metsä Fibre Kemi

 
 

Biotuotetehdashanke

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibrellä on käynnissä hankesuunnittelu uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Toteutuessaan investoinnin arvo olisi 1,5 miljardia euroa eli kyseessä olisi Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

Uusi tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia on noin 1 500. Tehtaalla työskentelee 160 henkilöä ja koko Metsä Groupin Kemin tehdasalueella noin 500 henkilöä. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta.

Kemin biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Tehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa. Puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta. Biotuotetehdas olisi tuotanto-, ympäristö- ja energiatehokkuudeltaan maailman huippua. Tehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköenergian omavaraisuus olisi 250 %.

Hankesuunnittelu pitää sisällään tehtaan esisuunnittelun, ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja ympäristölupaprosessin. Lapin ELY-keskus antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmän, johon ympäristövaikutusten arviointi päättyi. Ympäristöluvan täydennetty versio toimitettiin huhtikuussa 2020 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.Lisäksi esimerkiksi tehtaan päälaitteista on tehty esisopimukset.

Päätösvalmius noin 1,5 miljardin euron Kemin biotuotetehtaasta arvioidaan saavutettavan syksyllä 2020 ympäristöluvituksen valmistuessa.


Metsä Fibre Rauma

 
 

Mäntysahatehdashanke

Metsä Fibre on aloittanut mäntysahan rakentamisen Rauman tehdasalueelleen. Maailman moderneimman ja tehokkaimman sahan tuotanto on noin 750 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa vuodessa.

Sahalinjan uuden teknologian ja datan hyödyntämisen taso nostetaan selvästi nykyisiä sahalaitoksia korkeammalle. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa, ja saha työllistää suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Rakentamisen kotimaisuusaste on korkea, noin 70 %, ja rakentamisvaihe työllistää 1 500 henkilöä.

Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla on noin 1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Uusi sahatavaratuotanto myytäisiin pääasiassa eurooppalaisille sekä aasialaisille asiakkaille. Rakentaminen alkaa loppusyksystä 2020, ja testiajot kesällä 2022.


Metsä Board Husum

 
 

Tehdasintegraatin sellutehtaan uudistamishanke

Metsä Board on tehnyt esiselvityksen Ruotsissa sijaitsevan Husumin tehdasintegraatin sellutehtaan uudistamisesta ja on aloittanut sen ensimmäiseen vaiheen hankesuunnittelun. Tarkoitus on rakentaa uusi soodakattila ja turbiini korvaamaan vanhat soodakattilat ja turbiinit. Vuosien 2019-2022 aikana toteutettava investointi olisi yhteensä noin 300 miljoonaa euroa. Toisessa vaiheessa 2020-luvun aikana on tarkoitus korvata tehtaan kaksi nykyistä kuitulinjaa yhdellä uudella.

Tehtaan noin 750 000 tonnin vuotuinen sellukapasiteetti pysyisi investointien jälkeen ennallaan, mutta sen kustannuskilpailukyky paranisi merkittävästi. Metsä Board sai Husumin uuden soodakattilan rakentamiselle aloitusluvan. Lopullinen investointipäätös tehdään, kun ympäristölupa on saatu.