Kehity metsäteollisuuden eturivissä

Metsä Groupin investointihankkeet

 

Investointeja tulevaisuuden kasvuun

Liiketoimintojemme kasvu- ja kannattavuusnäkymät ovat hyvät. Metsä Group investoi tuotantonsa kasvattamiseen ja kehittämiseen vuosina 2015–2018 noin kaksi miljardia euroa, josta valtaosan Suomeen. Tällä hetkellä Metsä Group rakentaa uutta biotuotetehdasta Kemiin ja uutta mäntysahaa Raumalle. Lisäksi investoimme Ruotsissa sijaitsevan Husumin sellutehtaan uudistamiseen sekä kartonkikapasiteetin nostoon. Näiden investointien arvo on yhteensä noin kaksi miljardia euroa vuosina 2020–2023.

Metsä Fibre Kemi

 
 

Biotuotetehdashanke

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa uuden biotuotetehtaan Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa eli kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi kotimaahan.

Uusi tehdas työllistää koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia on noin 1 500. Tehtaalla työskentelee 160 henkilöä ja koko Metsä Groupin Kemin tehdasalueella noin 500 henkilöä. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta.

Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Tehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö on noin 7,6 miljoonaa. Puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta. Biotuotetehdas on tuotanto-, ympäristö- ja energiatehokkuudeltaan maailman huippua. Tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköenergian omavaraisuus on 250 prosenttia.

Biotuotetehdas sai ympäristöluvan joulukuussa 2020, ja investointipäätös tehtiin helmikuussa 2021. Tehtaan on määrä käynnistyä vuonna 2023.


Metsä Fibre Rauma

 
 

Mäntysahatehdashanke

Metsä Fibre on aloittanut mäntysahan rakentamisen Rauman tehdasalueelleen. Maailman moderneimman ja tehokkaimman sahan tuotanto on noin 750 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa vuodessa.

Sahalinjan uuden teknologian ja datan hyödyntämisen taso nostetaan selvästi nykyisiä sahalaitoksia korkeammalle. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa, ja saha työllistää suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Rakentamisen kotimaisuusaste on korkea, noin 70 %, ja rakentamisvaihe työllistää 1 500 henkilöä.

Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla on noin 1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Uusi sahatavaratuotanto myytäisiin pääasiassa eurooppalaisille sekä aasialaisille asiakkaille. Rakentaminen alkoi loppusyksystä 2020, ja testiajot kesällä 2022.


Metsä Board Husum

 
 

Husumin tehdasintegraatin uudistamishanke

Metsä Board sai marraskuussa 2020 hyväksynnän Husumin tehtaan ympäristöluvan muutokselle sellutehtaan uudistuksen ensimmäistä vaihetta varten. Ensimmäisen vaiheen lopullinen investointipäätös tehtiin joulukuussa 2020, ja se sisältää uuden soodakattilan ja turbiinin. Vuosien 2019-2022 aikana toteutettava investointi olisi yhteensä noin 300 miljoonaa euroa.

Uudistamisen toisessa vaiheessa, joka päätetään ja toteutetaan myöhemmin 2020-luvun aikana, nykyiset kaksi kuitulinjaa korvataan yhdellä uudella. Metsä Board aloittaa nyt valmistelut Husumin tehtaan ympäristöluvan uudistamiseksi niin, että se sisältää myös suunnitellun uuden kuitulinjan. Prosessi alkaa sisäisellä valmistelutyöllä, jota seuraa lupahakemus myöhemmin vuoden 2021 aikana.

Tehtaan noin 750 000 tonnin vuotuinen sellukapasiteetti pysyy investointien jälkeen ennallaan, mutta tehtaan kustannuskilpailukyky paranee merkittävästi.

Vuonna 2021 Metsä Board teki investointipäätöksen taivekartonkikapasiteetin kasvattamisesta 200 000 tonnilla vuodessa Husumissa. Tällä hetkellä kartonkikone BM1:n vuotuinen taivekartongin kapasiteetti on 400 000 tonnia, ja investoinnin jälkeen se nousee 600 000 tonniin. Lisäkapasiteetti tulee markkinoille vuosien 2024–2025 aikana.