Kehity metsäteollisuuden eturivissä

Metsä Groupin investointihankkeet

 

Metsä Fibre Kemi

 
 

Biotuotetehdashanke

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa hankesuunnittelun uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Toteutuessaan investoinnin arvo olisi 1,5 miljardia euroa eli kyseessä on tuolloin Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

Uusi tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia on noin 1 500. Itse sellutehtaalla työskentelee 160 henkilöä ja koko Metsä Groupin Kemin tehdasalueella noin 500 henkilöä. 

Uuden biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa. Puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta.  Biotuotetehdas olisi tuotanto-, ympäristö- ja energiatehokkuudeltaan maailman huippua. Tehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköenergian omavaraisuus olisi 250 %. 

Hankesuunnittelu pitää sisällään tehtaan esisuunnittelun, ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja ympäristölupaprosessin. Lisäksi esimerkiksi tehtaan päälaitteista tehdään sopimukset. Hankesuunnittelu kestää noin vuoden eli kesään 2020 saakka. Sitä seuraa investointipäätös, jonka jälkeen tehtaan rakentaminen alkaisi Kemissä. Investointipäätös tehdään aikaisintaan kesällä 2020 ja uusi tehdas käynnistettäisiin 2020-luvun alkupuoliskolla. 

Metsä Fibre Rauma

 
 

Mäntysahatehdashanke

Metsä Fibre aloittaa hankesuunnittelun myös mäntysahan rakentamisesta Rauman tehdasalueelleen. Sahan arvioitu tuotanto olisi noin 750 000 kuutiometriä vuodessa, ja sen on tarkoitus olla modernein ja tehokkain laitos alallaan koko maailmassa. 

Sahalinjan uuden teknologian ja datan hyödyntämisen taso nostetaan selvästi nykyisiä sahalaitoksia korkeammalle. Investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Se työllistäisi suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä.

Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla olisi noin 1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Uusi sahatavaratuotanto myytäisiin pääasiassa eurooppalaisille sekä aasialaisille asiakkaille. Varsinainen investointipäätös sahan mahdollisesta rakentamisesta arvioidaan tehtävän alkuvuonna 2020.


Metsä Board Husum

 
 

Tehdasintegraatin sellutehtaan uudistamishanke

Metsä Board on tehnyt esiselvityksen Ruotsissa sijaitsevan Husumin tehdasintegraatin sellutehtaan uudistamisesta ja aloittaa sen ensimmäiseen vaiheen hankesuunnittelun. Tarkoitus on rakentaa uusi soodakattila ja turbiini korvaamaan vanhat soodakattilat ja turbiinit. Vuosien 2019-2022 aikana toteutettava investointi olisi yhteensä noin 300 miljoonaa euroa. Toisessa vaiheessa 2020-luvun aikana on tarkoitus korvata tehtaan kaksi nykyistä kuitulinjaa yhdellä uudella. 

Tehtaan noin 750 000 tonnin vuotuinen sellukapasiteetti pysyisi investointien jälkeen ennallaan, mutta sen kustannuskilpailukyky paranisi merkittävästi.

Varsinainen investointipäätös Husumin sellutehtaan mahdollisen uudistamisen ensimmäisestä vaiheesta arvioidaan tehtävän aikaisintaan vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.